Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary, Harfy i Instrumentów Historycznych oraz Katedra Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają do udziału w XVIII Międzynarodowej Konferencji "Organy i muzyka organowa" w dniach 27-29 września 2024 roku. Wydarzenie przeprowadzone zostanie w formie stacjonarnej w siedzibie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Zapraszamy organistów, teoretyków muzyki, muzykologów, organmistrzów, którzy chcieliby podzielić się swoimi badaniami oraz refleksjami na temat szeroko pojętych zagadnień dotyczących organów, budownictwa organowego, problematyki wykonawczej, analizy dzieł organowych.

Zapraszamy także studentów uczelni muzycznych do przedstawienia swoich badań w formie posteru.


Strona internetowa konferencji


Zgłoszenia

Rejestracja prelegentów przewidziana jest do 15 marca 2024 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W formularzu zgłoszeniowym należy podać m.in.:

  • imię i nazwisko referenta,
  • jednostkę zatrudniającą lub miejsce studiów,
  • dane teleadresowe,
  • tytuł wystąpienia,
  • 3 do 6 słów kluczowych,
  • abstrakt (do 500 słów) w języku polskim i angielskim,
  • notę biograficzną (do 150 słów) w języku polskim i angielskim.

Wystąpienie powinno trwać maksymalnie 20 minut. Po każdym referacie przewidziana jest 10-minutowa dyskusja.

O przyjęciu zgłoszenia na konferencję poinformujemy do 15 kwietnia 2024 r. i po uzyskaniu tej informacji prosimy o dokonanie wpłaty do 20 maja 2024 r. na konto Akademii Muzycznej w Gdańsku:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
SANTANDER BANK POLSKA SA O. w Gdańsku
14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
Tytuł przelewu: XVIII Międzynarodowa Konferencja „Organy i muzyka organowa”

Wpisowe za udział w konferencji:

  • dla prelegentów – 300 zł
  • dla doktorantów – 150 zł
  • studenci uczelni muzycznych (studia I, II st.) oraz uczestnicy bierni – bezpłatnie

Publikacja

Planowane jest powstanie publikacji z konferencji. Prelegenci będą mogli przesłać swoje referaty (nie ma obowiązku) do publikacji, której wydanie w formie drukowanej planowane jest do końca 2025 roku. Osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie muszą to zdeklarować oraz wysłać pełny tekst najpóźniej do 15.11.2024 roku, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wydawniczej znajdującej się na stronie Wydawnictwa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Informacje dodatkowe

Organizatorzy zapewniają zarejestrowanym uczestnikom obiad, przerwy kawowe w dn. 27-29.09.2024 r. Konferencji towarzyszyć będą koncerty wybitnych artystów w siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz w Archikatedrze w Gdańsku-Oliwie. Wydarzenie odbywać się będzie równolegle z XII Międzynarodowym Konkursem Organowym im. Jana Pieterszoona Sweelincka w Gdańsku.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

Kontakt

Wszelkie pytania oraz teksty prosimy wysłać w formie mailowej na adres: h.dys@amuz.gda.pl.

Koordynator wydarzenia:

dr hab. Hanna Dys

Opieka merytoryczna:

prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, prof. dr hab. Roman Perucki

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała nauka II"