en 中文

Wydarzenie odwołane.
Organizatorzy planują zrealizować konferencję w terminie jesiennym.

 

 

Św. Jan Paweł II pisał, że śpiew gregoriański „przenosi ludzkie dusze ze świata zmysłowego w rzeczywistość wieczną”. Melodie gregoriańskie nie tylko ukazują, ale także pozwalają nam doświadczyć obecności sacrum, które prezentuje się poprzez swoje uniwersalne i ponadczasowe piękno. Dlatego papież Benedykt XVI uznał chorał za „najdoskonalszy model muzyki sakralnej”. Na przestrzeni wieków, a także współcześnie śpiew gregoriański stanowi fundament i niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców muzyki sakralnej.   

Tym zagadnieniom poświęcona będzie XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Musica sacra”. Zapraszamy do przedstawienia swoich refleksji dotyczących historycznych i współczesnych aspektów śpiewu gregoriańskiego. Uczestnicy konferencji będą mieli okazję wysłuchać referatów wybitnych specjalistów, uczestniczyć w dyskusji, a także zgłosić swój artykuł, który zostanie opublikowany w przygotowywanej do druku monografii naukowej (termin nadsyłania materiałów do 30 czerwca 2020 r.). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów referatów oraz tekstów do publikacji. Ponadto w tym roku konferencji towarzyszyć będą warsztaty dotyczące praktycznych aspektów wykonawczych śpiewu gregoriańskiego.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy kierować do dnia 3 kwietnia 2020 r. na adres mailowy: muzykakoscielna@amuz.gda.pl Zgłoszenie udziału zostanie przyjęte przez organizatorów po otrzymaniu wypełnionego formularza i dokonaniu wpłaty na konto uczelni:

Santander Bank Polska, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 z dopiskiem „Konferencja Musica Sacra”. UWAGA: W związku ze zmianą ustawy VAT osoby, które potrzebują fakturę, powinny w tytule przelewu dopisać informację „Proszę o fakturę na: ..." (tu należy wpisać nazwę firmy/instytucji, adres i NIP do faktury).

 

Opłata konferencyjna wynosi: 50 PLN – studenci i uczniowie, 200 PLN – osoby pracujące. Z opłaty zwolnieni są pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz zaproszeni goście. Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Informujemy, że na terenie uczelni znajduje się hotel „Dom Muzyka”. Zainteresowanych prosimy o dokonanie rezerwacji bezpośrednio w recepcji hotelu (tel. 58 326 06 00). Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

 

Ks. dr hab. Jacek Bramorski, prof. AM
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej

 

DO POBRANIA

Komunikat MS 2020 (PDF)

Zgłoszenie udziału MS 2020 (DOCX) / Zgłoszenie udziału MS 2020 (PDF)