prowadzenie:

dr Maria Erdman

Temat:

Zdobnictwo w muzyce XVII wieku przeznaczonej na instrumenty klawiszowe na przykładzie utworów z Tabulatury Oliwsko-Braniewskiej
/ wykład oraz wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

Harmonogram:

30.11 / Sala 304 w bud. czerwonym
12:00-17:00


1.12 / Sala 304 w bud. czerwonym

9:30-14:30

 

Koordynator:

dr hab. Hanna Dys

 

Organizator:

Koło Naukowe Organistów