MIESZANE PROGRAMY INTENSYWNE VOX AND PERCUSSION

 

Pierwszy Mieszany Program Intensywny – nowy projekt w ramach programu Erasmus+ – organizowany przez aMuz rozpocznie się już wkrótce.

Blended Intensive Program (BIP) – Mieszany Program Intensywny to program, w ramach którego wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Kursy składają się z krótkotrwałej mobilności fizycznej połączonej z komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. 

Do Vox and Percussion BIP Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zaprosiła pedagogów i studentów z Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (Czechy), Academy of Music of the University of Ljubljana (Słowenia), Academy of Music, Dance and Fine Arts "prof. Asen Diamandiev" in Plovdiv (Bułgaria) oraz gościnnie WWU Münster Musikhochschule (Niemcy). Przy współudziale studentów aMuz w dniach 26-28 maja 2023 r. planowane są cztery koncerty, poprzedzone warsztatami i próbami w interdyscyplinarnych i transnarodowych zespołach.

 

HARMONOGRAM KONCERTÓW:

Koordynator:

prof. dr hab. Katarzyna Myćka

PARTNERZY:

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno (Czechy)
Academy of Music of the University of Ljubljana (Słowenia)
Academy of Music, Dance and Fine Arts „prof. Asen Diamandiev” in Plovdiv (Bułgaria)

Gościnnie:
Musikhochschule Münster, Westfälische Wilhelms-Universität (WWU)

ORGANIZATOR:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

Współfinansowane przez Unię Europejską