Koordynator:

dr hab. Błażej Maliszewski

Organizator:

Katedra Skrzypiec i Altówki