en 中文

W imieniu władz Wydziału Instrumentalnego oraz Katedry Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. Sztuka europejskiego baroku – Francja. Konferencja odbędzie się w dniach 16 – 18 grudnia 2021 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Zapraszając Państwa do udziału w konferencji podkreślamy, że zależy nam na bardzo szerokim ujęciu tematu, nie zawężając się do sztuk muzycznych. Tematy mogą dotyczyć kontekstu historycznego, konkretnych twórców lub wybranych problemów stylistycznych, wykonawczych. 

Zapraszając do udziału w konferencji i do będącej jej integralną częścią dyskusji, prosimy o nadsyłanie drogą elektroniczną tematów wystąpień wraz z abstraktami (do 500 słów w j. polskim lub angielskim) do dnia 15 listopada 2021 roku na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl.

Osoby, których zgłoszenia zostaną zakwalifikowane do programu Sesji, powiadomione zostaną drogą mailową do dnia 30 listopada 2021 roku.  

Za udział w Sesji należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 80 zł na konto wskazane w odrębnym w komunikacie, najpóźniej do dnia 5 grudnia 2021 r. Z opłaty zwolnieni są studenci oraz doktoranci. 

Informujemy również, że czas wystąpień nie powinien przekroczyć 20 minut. Językami konferencyjnymi są język polski i angielski.  

Uwzględniając obecną sytuację, planujemy zorganizować konferencję w trybie online lub hybrydowym łączącym tryb online ze stacjonarnym. Przewidywana jest również publikacja tekstów zaprezentowanych podczas konferencji przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

Będziemy zaszczyceni przyjęciem naszego zaproszenia i udziałem Państwa w obradach konferencji. 

 

prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

 

Organizator:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy