Miejsce:

Sala 12 w bud. czerwonym aMuz / ZOOM

Link: https://zoom.us/j/95266326016?pwd=U2tsSFN2SjlyalFKMUtKVUYxSmhjUT09
Identyfikator spotkania: 952 6632 6016
Kod dostępu: 296703

Harmonogram:

11:15 – Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit ‒ rozważania o czasie muzycznym
/ dr Maciej Zakrzewski

12:00 – Kameralistyka w praktyce wykonawstwa historycznego – o wspólnym graniu w paradygmatach przedromantycznych
/ dr Maja Miro-Wiśniewska

Koordynator:

prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

 

Organizator:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy