wykonawcy:

Guanchen Dong – wiolonczela
/ klasa prof. dra hab. Tadeusza Samerka

Giuseppe Giacalone – akordeon

Magdalena Darska-Szpakiewicz – fortepian

w Programie:

E. Elgar – Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85

M. Reger – Suita na wiolonczelę solo nr 1 G-dur

J.A. Rabiński – Tango Appassionato na wiolonczelę i akordeon

KOORDYNATOR:

Guanchen Dong

ORGANIZATORZY:

Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu