Wykonawcy:

Agnieszka Żychska – wiolonczela
/ klasa prof. dra hab. Błażeja Golińskiego i mgra Jakuba Grzelachowskiego

Magdalena Darska-Szpakiewicz – fortepian

W programie:

Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Piotr Czajkowski

Organizator:

Katedra Wiolonczeli i Kontrabasu