Harmonogram:

25.11.2022 / Sala Senatu Akademii Muzycznej w Gdańsku / ZOOM

Link: https://zoom.us/j/99592210733?pwd=aHhKOEdmRXNCRTFiamlpS2RuMlpHdz09
Identyfikator spotkania: 995 9221 0733
Kod dostępu: 954097


10:00 dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor – Dziekan Wydziału Instrumentalnego
/ Otwarcie konferencji

10:15-10:45 José Valente (RDAM Kopenhaga / aMuz w Gdańsku)
/ Classical accordion in Portugal

10:45-11:15 prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba (AM w Poznaniu)
/ Etiuda w dydaktyce akordeonowej

11:15-11:45 Paweł Sławiński (doktorant AMFN w Bydgoszczy)
/ "Estrada akordeonisty" czyli subiektywny przegląd nowej polskiej literatury akordeonowej

11:45-12:00 przerwa kawowa

12:00-12:30 dr hab. Paweł Zagańczyk (aMuz w Gdańsku)
/ "Akordeonowy Notes" niejedno ma imię – spektrum działalności portalu

12:30-13:00 Jakub Stefaniak (aMuz w Gdańsku)
/ Adaptacje organowych kompozycji Jana Sebastiana Bacha na akordeon – wybrane zagadnienia wykonawcze

13:00-13:30 Alena Budzinakova-Palus (doktorantka aMuz w Gdańsku)
/ Możliwości brzmieniowe duetu akordeonowego we współczesnej literaturze akordeonowej

13:30-15:00 przerwa obiadowa

15:00-15:30 dr Cezary Paciorek (aMuz w Gdańsku)
/ Akordeon w jazzie – wielka szansa czy ,,mission impossible’’?

15:30-16:00 Daniela Grenz, Stefan Kutscher (Oberhausen, Niemcy)
/ Wolfgang Jacobi und das gesamte Solowerk für Einzeltonakkordeon

16:00-16:30 dr Wei Bijun (Southwest University Chongqing, Chiny)
/ The Development of Chinese Accordion Art

16:30-16:45 przerwa kawowa

16:45-17:15 dr Eneasz Kubit (AM w Łodzi)
/ Akordeonistyka na miarę XXI wieku – cele, metody, dylematy

17:15-17:45 dr hab. Rafał Łuc (AM we Wrocławiu)
/ Portret współczesnego muzyka – akordeonisty

17:45 prof. dr hab. Krzysztof Olczak (aMuz w Gdańsku)
/ Podsumowanie obrad


26.11.2022 / Aula Akademii Muzycznej w Gdańsku
godz. 19:00 – Koncert "Od solisty do orkiestry"

Wykonawcy:
Paweł Majchrowski, Paweł Sławiński, Błażej Reiter, Dominik Żych – akordeon
Konstancja Bukojemska – skrzypce
Akademicka Orkiestra Akordeonowa "Pulsanti"
Mikko Luoma – dyrygent

W programie:
J. Cage, K. Falkowski, C. Meijering, Y. Takahashi, A. Pärt, W. Runchak, O. Schmidt

Koordynator:

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

 

Organizator:

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary i Harfy


José Valente – doktorant Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (I rok Szkoły Doktorskiej), absolwent Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco (2013) i Royal Danish Academy of Music w Kopenhadze (2018).
Jest laureatem wielu nagród na wielu konkursach akordeonowych, m.in. w Castelfidardo (2016), Arrasate (2016). Koncertuje jako solista, kameralista, jest członkiem zespołu muzyki współczesnej „Remix Ensemble”. Współpracuje jako pedagog z uczelnią w Kopenhadze.
Jego praca magisterska Concert accordion in Portugal – perceptions and expectations została opublikowana w 2014 roku przez AvA Musical Editions.

 

Teresa Adamowicz-Kaszuba – profesor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, członek Zespołu Sztuki Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W 2022 roku świętuje 50-lecie pracy artystycznej, której dominatami były liczne występy z orkiestrami symfonicznymi oraz w Poznańskim Duecie Akordeonowym. Wypromowała liczne grono absolwentów, w tym kilku doktorów sztuki.
Jest autorką monografii: Muzyka programowa XX wieku w repertuarze akordeonowym (Warszawa 2008), Con fisarmonica. Akordeon
w muzyce kameralnej w składach mieszanych w kontekście źródeł współczesnej praktyki wykonawczej (Poznań 2012).

 

Paweł Sławiński – akordeonista i kompozytor, doktorant Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jest laureatem konkursów akordeonowych w Polsce i za granicą, stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Klubu „Lions” Rzeszów oraz „Arosa Kultur” w Szwajcarii, autorem utworów solowych, kameralnych i koncertów z orkiestrą. Jego kompozycje opublikowało PWM, Wydawnictwo Muzyczne Absonic, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Pracownia Muzyczna GIS.

 

Paweł Zagańczyk – akordeonista, bandoneonista, pedagog Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Koncertuje jako solista, członek Zagan Acoustic i wielu innych składów kameralnych. Występował z wieloma orkiestrami, m.in. Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Filharmonii Szczecińskiej, Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie, Orkiestrą Kameralną ,,Progress’’. Repertuar Pawła Zagańczyka stanowią zamówione i prawykonane przez niego kompozycje m.in: Krzesimira Dębskiego, Mikołaja Majkusiaka, Edwarda Sielickiego, Mehmet Cän Ozer, Dariusza Mazurowskiego, Krzysztofa Olczaka, Cezarego Paciorka, Gerharda Stäblera, Marka Czerniewicza, Macieja Zimki. Zajmuje się także pracą twórczą, jest autorem muzyki do spektakli teatralnych i słuchowisk radiowych, utworów solowych i kameralnych.

 

Jakub Stefaniak – doktorant Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (II rok Szkoły Doktorskiej), absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jako solista i kameralista jest laureatem wielu konkursów akordeonowych w Polsce i zagranicą. Choć w centrum jego zainteresowań znajdują się zagadnienia wykonawstwa muzyki dawnej na akordeonie, współpracuje także z kompozytorami, m.in. promując na wielu estradach muzykę Pawła Sławińskiego. Jest członkiem Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ,,Arti Sentemo’’, koncertuje w duecie z flecistką Justyną Czuryło, jest autorem aranżacji na różne składy instrumentalne.

 

Alena Budziňáková-Palus – doktorantka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, współtworzy wraz z Grzegorzem Palusem duoAccosphere – prężnie działający duet akordeonowy, którego szeroki repertuar obejmuje m.in. koncerty podwójne J.S. Bacha, transkrypcje dzieł P. Czajkowskiego, M. Ravela oraz wiele utworów skomponowanych specjalnie dla tego zespołu. Artystka rozwija także solową karierę, ma na swoim koncie m.in. występy na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Warszawska Jesień’’ czy prawykonanie koncertu akordeonowego Petera Machajdika Gegen.Stand z orkiestrą Nordwestdeutsche Philharmonie w 2019 roku.

 

Cezary Paciorek – akordeonista, kompozytor, pedagog Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest czołowym polskim akordeonistą jazzowym. Współpracował m.in. ze Zbigniewem Namysłowskim, Emilem Kowalskim, Leszkiem Możdżerem, Mikołajem Sikałą, Piotrem Lemańczykiem. Posiada bogatą dyskografię. W kręgu jest zainteresowań twórczych ważną rolę odgrywają wątki religijne oraz regionalne – folklor ziemi kaszubskiej.

 

Daniela Grenz – akordeonistka, pedagog. Studiowała grę na akordeonie u Guido Wagnera w Dortmundzie oraz muzykę kameralną
z wiolonczelistką Julią Polziehn (Duo Bajanello) u Elsbeth Moser w Hanowerze. Ma na swoim koncie dwie płyty CD – The Touch of Piazzolla oraz Hommage à Wolfgang Jacobi. Współpracowała z Filharmonią w Kolonii przy wykonaniach muzyki współczesnej pod batutą Petera Etovösa, Hansa Zendera, Dietera Schnebla, Isabel Mundry. Zajmuje się edukacją muzyczną.

 

Stefan Kutscher – akordeonista, pedagog. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Muzycznej w Kolonii w klasie akordeonu Jürgena Löchtera. Koncertował m.in. z zespołem LieberTango – muzyka A. Piazzolli oraz w duecie z organistą Wolfgangem Kleberem. Nagrywał dla radia
i telewizji. Jest organizatorem festiwalu ,,Südhessische Akkordeontage’’ w Viernheim. Był dyrygentem wielu orkiestr akordeonowych,współpracuje ze szkołami muzycznymi.

 

Wei Bijun – akordeonistka, pedagog. W 2021 roku uzyskała stopień doktora sztuki na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
w Warszawie. Koncertuje jako solistka i kameralistka, m.in. podczas studiów w Linzu u Alfreda Melichara prawykonywała utwory austriackich kompozytorów. Zdobywała laury na międzynarodowych konkursach akordeonowych. Organizowała festiwale akordeonowe
w Chinach. Od 2017 roku pracuje w chińskim szkolnictwie muzycznym na poziomie akademickim – Harbin Normal University Music College, Southwest University Music College w Chongqing. Jest zapraszana do jury konkursów akordeonowych w Chinach, we Włoszech, Kanadzie, na Litwie, w Wielkiej Brytanii.

 

Eneasz Kubit – akordeonista, pedagog związany z Akademią Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, pionier akordeonu ćwierćtonowego w Polsce. Dokonał wielu prawykonań, m.in. kompozycji Artura Zagajewskiego. Jego nagrania muzyki łódzkich twórców ukazały się na kilku płytach CD. Jest cenionym pedagogiem, zapraszanym do prowadzenia kursów mistrzowskich, jego studenci zdobywają laury na konkursach krajowych i zagranicznych.

 

Rafał Łuc – akordeonista, wielki propagator nowej muzyki. W kręgu jego zainteresowań znajdują się m.in. elektronika, performance, muzyka improwizowana. Współtworzy ,,Duo van Vliet’’ oraz ,,Ensemble Kompopolex’’. Dokonał wielu prawykonań, m.in. kompozycji Cezarego Duchnowskiego, Pawła Hendricha, Jacka Sotomskiego, Marty Śniady, Mikołaja Laskowskiego. Regularnie występuje na festiwalach nowej muzyki. Jest pedagogiem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.