PROWADZENIE:

Laura Varga

HARMONOGRAM:

14.03 | wtorek | 14:00-18:00 | Sala 202 w budynku czerwonym

15.03 | środa | 14:00-18:00 | Sala 212 w budynku czerwonym

ORGANIZATOR:

Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji

 

Współfinansowane przez Unię Europejską


Laura Varga urodziła się w Segedynie na Węgrzech. Edukację muzyczną rozpoczęła w Segedynie, a tytuł artysty-wykonawcy i nauczyciela uzyskała w Akademii Muzycznej im. Liszta na Uniwersy-tecie w Debreczynie, jako studentka Istvána Matuza w 2000 roku. Podczas studiów zdobyła wiele nagród na konkursach muzycznych, w tym I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Timisoarze w Rumunii w 1998 roku.

Laura Varga rozpoczęła swoją profesjonalną karierę muzyczną z Orkiestrą Kameralną Salieri, a na-stępnie z Orkiestrą Teatru Narodowego w Segedynie pod kierunkiem dyrygenta Tamása Pála. Będąc członkiem orkiestry Teatru Narodowego w Szeged, grała w wielu słynnych europejskich teatrach i salach koncertowych, a także występowała na licznych komercyjnych nagraniach.

W 2000 roku została pierwszą flecistką Orkiestry Filharmonii Chińskiej. Podczas lat spędzonych z tą orkiestrą grała nie tylko w całych Chinach (Pekin, Szanghaj, Guangzhou i Shengzhen), ale także na arenie międzynarodowej, w salach koncertowych od Stanów Zjednoczonych po Tajwan. Podczas współpracy z China Philharmonic występowała ze znanymi artystami, takimi jak Placido Domingo, Klaus Weise, Yu Long, Donald Portnoy, Krzysztof Penderecki i wielu innych, dając jej cenne do-świadczenie na arenie międzynarodowej. Orkiestra nagrała również płytę CD z Deutsche Gram-mophone oraz liczne występy telewizyjne.

W 2002 roku Laura Varga została zaproszona do powrotu do rodzinnego miasta na Węgrzech, aby uczyć na Uniwersytecie w Segedynie na Wydziale Muzycznym (obecnie Wydział Artystyczny im. Béli Bartóka). W 2020 r. została mianowana profesorem, a od 2016 r. jest kierownikiem katedry instrumentów dętych drewnianych.

W 2007 r. uzyskała stopień doktora, a w 2019 r. habilitację w Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie.
Prócz działalności solowej uprawia również kameralistykę w różnych składach kameralnych. Jej re-pertuar obejmuje muzykę od baroku po współczesność. Wśród licznych wydarzeń, w których uczestniczy każdego roku, gra na Festiwalu Wiosny i Jesiennym Festiwalu Kultury Uniwersytetu w Segedynie, Festiwalu Muzyki Współczesnej Istvána Vántusa, Letniej Akademii Muzycznej i Kon-certach Klasycznych Alma Mater. Jej występy są często transmitowane przez węgierską telewizję.

W 2014 roku wraz z Lívią Vizsolyi (fagocistką) i György Klebniczkim (pianistą) założyła zespół o nazwie Szeged Classic Trio i nagrała z nim swój pierwszy album. Od tego czasu brali również udział w nagraniu płyty kompozytora György Klebniczki’ego (Lavender, 2016). Jej solowe albumy ukazały się w 2016 i 2017 roku. Następnie w 2018 roku ukazała się druga płyta Tria.

Jej partnerem kameralnym jest pianistka Zsuzsanna Császár, z którą koncertowała nie tylko na Wę-grzech, ale także w Norwegii, Hiszpanii i we Włoszech.

Laura Varga jest również oddanym nauczycielem. Wszyscy jej studenci, którzy ukończyli studia na Uniwersytecie w Segedynie, kontynuują karierę muzyczną. Prowadzi kursy mistrzowskie we Wło-szech (Bolzano, Palermo, Roma), Rumunii (Timisoara), Hiszpanii (Malaga), Norwegii (Oslo), USA (Albany, Nowy Jork), Chinach (Pekin, Szanghaj i Guangzhou) oraz kilkakrotnie na Węgrzech.
W 2008 roku Laura Varga otrzymała nagrodę Artisjus za wybitne interpretacje muzyki współczesnej. W 2014 roku otrzymała Nagrodę Miasta Szeged oraz Nagrodę Rektora Uniwersytetu w Segedynie. W 2017 roku otrzymała nagrodę Kölcsey z okazji Dnia Kultury Węgierskiej.