Przedmiotem konkursu jest skomponowanie utworu – Logo dźwiękowego międzynarodowego seminarium HarMA (International HarMA Seminar Event and Final Dissemination Event of HarMA+ Project), którego uczestnikami będą wykładowcy przedmiotów teoretycznomuzycznych i kierownicy katedr teorii muzyki, reprezentujący wyższe uczelnie muzyczne z państw Unii Europejskiej.
W programie seminarium zaplanowane są wykłady, warsztaty i dyskusje, których celem będzie wymiana doświadczeń dydaktycznych
i prezentacja innowacyjnych metod kształcenia w zakresie przedmiotów teoretycznomuzycznych, w tym m.in. harmonii, analizy dzieła muzycznego i kształcenia słuchu. Wydarzenie stanowić będzie także forum prezentacji rezultatów projektu HarMA+: European landscape of teaching practices and pedagogical innovation in HMEI’s – Music theory fields, realizowanego w ramach programu partnerstwa strategicznego Komisji Europejskiej Erasmus+.

 

Więcej o seminarium:
harma.eu.com


Więcej o projekcie HarMA+:

https://aec-music.eu/project/harma-2020-2023-erasmus-strategic-partnership/

 

Prace należy nadsyłać drogą mailową na adres katedrakompozycji@amuz.gda.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2022 roku, do godziny 23:59. Konkurs przeznaczony jest dla studentów kompozycji aMuz. Rozstrzygnięcie nastąpi do 9.12.2022.

 

Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu word / pdf.

 

Nagrodą w konkursie jest nagranie oraz wielokrotne wykonanie nagrodzonego utworu podczas seminarium HarMA w kwietniu 2023. Nagranie zostanie zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia.