WykonawcA:

Schola Cantorum pod dyr. Sławomira Bronka w składzie:
Alena Balhartseva, Ewa Derda, Marlena Neć, Elżbieta Hasińska, Klara Jachimczak, Dominik Dymowski, Maciej Ejsymont, Szymon Kokocha, Wojciech Podolski, Oskar Skorowski, Bartosz Gołębiowski, Oskar Maj, Mateusz Iwański, Wojciech Kowal, Zuzanna Wężyk, Krystian Iwanow, Aleksy Zgierski, Przemysław Juchniewicz, Kacper Karczyński, Dominik Mendak, Patryk Morgaś, Paweł Wiśniewski, Antoni Ziober

Program:

/ śpiewy gregoriańskie Proprium Misae okresu Wielkiego Postu
/ Polska Pieśń Wielogłosowa XVI i początku XVII wieku

Prowadzenie koncertu:

Wojciech Kowal

Koordynator:

dr hab. Sławomir Bronk

ORGANIZATOR:

Katedra Muzyki Kościelnej