Wykonawcy:

Pianiści – pedagodzy Międzywydziałowej Katedry Akompaniamentu:
Marta Kur
Katarzyna Markiewicz
Katarzyna Pańczyk
Małgorzata Sienkiewicz-Kosecka

Rafał Jędrzejewski – flet
Ewa Nizielska – akordeon
Urszula Ulenberg – trąbka
Jagoda Wróblewska – flet
Karol Zbaracki – akordeon

Program:

Lowell Lieberman – Sonata na flet i fortepian
wyk. Jagoda Wróblewska – flet
Katarzyna Markiewicz – fortepian


Richard Galliano – Opale Concerto cz. I i II
wyk. Karol Zbaracki – akordeon
Katarzyna Markiewicz – fortepian


Halsey Stevens – Sonata na trąbkę i fortepian cz. I i II
Michel Legrand (arr. P. Lawrence) – "How Do You Keep the Music Playing?”
wyk. Urszula Ulenberg – trąbka
Małgorzata Sienkiewicz-Kosecka – fortepian


Maciej Zimka – Koncert na akordeon i orkiestrę kameralną (w opr. na akordeon i fortepian)
wyk. Ewa Nizielska – akordeon
Katarzyna Pańczyk – fortepian


César Franck – Sonata A-dur
wyk. Rafał Jędrzejewski – flet
Marta Kur – fortepian

Koordynator:

dr Marta Kur

Organizator:

Międzywydziałowa Katedra Akompaniamentu