Koncert studentów aMuz w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w ramach współpracy Katedr Fortepianu aMuz i bydgoskiej AMFN, która jest koordynowana przez Kierownika Katedry aMuz, dra hab. Pawła Rydla, i Dziekana Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, dra hab. Mariusza Klimsiaka. Opiekę nad koncertem z ramienia aMuz sprawowali dr hab. Paweł Rydel i dr Maciej Gański.

Wykonawcy:

Mateusz Maciołek – fortepian / klasa prof. dra hab. Waldemara Wojtala

Bartosz Wiśniewski – fortepian / klasa dra Macieja Gańskiego

Koordynatorzy:

dr hab. Mariusz Klimsiak

dr hab. Pawła Rydel

Organizatorzy:

Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Katedra Fortepianu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku