PROGRAM:

 • Intrada Akademii Muzycznej – wejście Senatu
 • Wprowadzenie sztandaru
 • Hymn państwowy
 • Przemówienie inauguracyjne JM Rektora, prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza
 • Pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę
 • Immatrykulacja
 • Gaude Mater Polonia
 • Gaudeamus Igitur
 • Wyprowadzenie sztandaru
 • Wykład inauguracyjny prof. dra hab. Waldemara Wojtala
 • Występ artystyczny
 • Zakończenie – wyjście Senatu

ORGANIZATOR:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku