en 中文

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem aktualnie panującego reżimu sanitarnego.
Liczba miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze przybycie celem obowiązkowego wypełnienia oświadczenia uczestnika.
Formularz można także POBRAĆ TUTAJ, uzupełnić, wydrukować i podpisany przynieść ze sobą na wydarzenie.
Przed wejściem na wydarzenie formularz należy wrzucić do urny przy drzwiach.

 

Udział w konferencji:

 • czynny (prelegenci): stacjonarny lub online 
 • bierny: tylko stacjonarny

Komunikaty dla prelegentów:

Miejsce konferencji:

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Audytorium 213 im. Pawła Podejki (budynek B) 

Komitet Naukowy:

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

prof. dr hab. Ewa Anna Zwolińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr hab. Mirosław Grusiewicz, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

dr hab. Alicja Kozłowska-Lewna, prof. aMuz, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Komitet Organizacyjny:

mgr Beata Kotłowska

mgr Agata Krawczyk

mgr Piotr Jędrzejczyk

PROGRAM:

 • 9.30 Otwarcie sesji
  Prorektor ds. studenckich i promocji aMuz, dr hab. Paweł Kukliński
  Dziekan Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki, dr Sylwia Janiak-Kobylińska
  Kierownik Katedry Teorii Muzyki, prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz

 • 9:45–11.15 – prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Frołowicz

  ZOFIA KONASZKIEWICZ
  , prof. dr hab., Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
  Z zagadnień życia emocjonalno-uczuciowego dziecka

  KATARZYNA FORECKA-WAŚKO, dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Świat dziecięcych emocji w pedagogice Janusza Korczaka i Emila Jaques-Dalcroze’a. Podobieństwa i różnice obu systemów pedagogicznych (prezentacja online)

  MACIEJ KOŁODZIEJSKI, dr hab., prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, PSM I i II st. w Płocku
  Test Musical Audiation Games Edwina E. Gordona w diagnostyce muzycznej (prezentacja online)

 • 11.30–11.45 Przerwa kawowa

 • 11.45–13.15 – prowadzenie: dr hab. Maciej Kołodziejski

  MIROSŁAW GRUSIEWICZ, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Edukacja muzyczna we wspomnieniach i ocenach studentów kierunków pedagogicznych (prezentacja online)

  BEATA BONNA, dr hab., prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Opinie nauczycieli i uczniów w młodszym wieku szkolnym na temat trudności w nauczaniu/uczeniu się muzyki – relacja z badań (prezentacja online)

  JAROSŁAW CHACIŃSKI, dr, Akademia Pomorska w Słupsku
  Wybrane niemieckie koncepcje edukacji muzycznej w kontekście przemian społecznych, pedagogicznych i kulturowych

 • 13.15–15.00 Przerwa obiadowa

 • 15.00–16.30 – prowadzenie: dr Jarosław Chaciński

  ALICJA KOZŁOWSKA-LEWNA, dr hab., prof. aMuz, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  Przydatność metody kształcenia słuchu muzycznego Valeriego Brainina w edukacji muzycznej dzieci

  NATALIA KŁYSZ-SOKALSKA, dr, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  Narzędzia zdalnej edukacji muzycznej

  ELŻBIETA FROŁOWICZ, prof. dr hab., Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  Dorobek naukowy gdańskiego środowiska akademickiego w zakresie wczesnej edukacji muzycznej

 • 16.30-16.45 Przerwa kawowa

 • 16.45-18.15 – prowadzenie: prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

  ILONA POĆWIERZ-MARCINIAK, dr, Uniwersytet Gdański
  Początek życia w otoczeniu dźwięków, czyli podróż do źródeł wczesnego rozwoju muzycznego z perspektywy neuropsychologicznej

  EWA KUSZEWSKA, mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski
  Rola aktywności muzycznej w kształtowaniu funkcji pozamuzycznych małego dziecka

  DOMINIKA SOWA, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
  Flora Szczepanowska i jej koncepcja kształcenia słuchu muzycznego u dzieci

  PODSUMOWANIE KONFERENCJI

 • 18.30 Kolacja


ORGANIZATOR:

Katedra Teorii Muzyki