aMuz gospodarzem kolejnego Mieszanego Programu Intensywnego

Blended Intensive Program (BIP) – Mieszany Program Intensywny to program, w ramach którego wykorzystuje się innowacyjne metody uczenia się i nauczania, w tym współpracę online. Kursy składają się z krótkotrwałej mobilności fizycznej połączonej z komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy.

 

Głównym celem Mieszanego Programu Intensywnego dofinansowanego ze środków Uni Europejskiej jest realizacja projektu artystycznego "Accordion + Electronics BIP", który umożliwi studentom aMuz i  sześciu uczelni partnerskich zdobycie praktycznego doświadczenia w unikalnym formacie. Studenci akordeonu, uczestnicy BIP, zostaną zapoznani z wykonawstwem muzyki elektroakustycznej, która nie jest uwzględniona w regularnych programach studiów pierwszego i drugiego stopnia. BIP ma na celu doskonalenie jakości kształcenia, poznanie nowego repertuaru, zachęcanie do transferu know-how w tej dziedzinie w kontekście międzynarodowym, nawiązanie nowych kontaktów zawodowych w celu realizacji wspólnych projektów artystycznych w przyszłości oraz poznanie nowych sposobów dzielenia się wiedzą. Projekt ma również na celu promowanie interakcji między młodymi muzykami z różnych środowisk kulturowych, artystycznych i społecznych. Pięciodniową część stacjonarną, która odbędzie się w aMuz w dniach 17-21.04.2024 poprzedzą spotkania wirtualne.

 

Do konsorcjum aMuz zaprosiła zagraniczne uczelnie partnerskie:

University of Ljubljana Academy of Music (Słowenia)
Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta (Włochy)
Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma (Włochy)
Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin (Estonia)
Academy of Performing Arts in Bratislava (Słowacja)
Arts Academy at Turku University of Applied Sciences (Finlandia)

 

Przy współudziale studentów aMuz w dniach 19-21 kwietnia 2024 r. planowane są trzy koncerty, poprzedzone warsztatami i próbami w interdyscyplinarnych i międzynarodowych zespołach.


Program:

Część wirtualna:

  • 26.01.2024 o godz. 16:00 / wykład on-line
    Prelegenci: mgr Piotr Jędrzejczyk i prof. dr hab. Krzysztof Olczak (aMuz)
  • 15.03.2024 o godz. 16:00 / wykład on-line
    Prelegent: prof. Andrea Saba (Parma)

Koncerty w ramach wydarzenia:

KOORDYNATOR:

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska

ORGANIZATORzy:

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Katedra Organów, Klawesynu, Akordeonu, Gitary, Harfy i Instrumentów Historycznych

współpraca:

Oblackie Centrum Edukacji i Kultury

Radio Gdańsk

Partnerzy:

Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma (Włochy)

Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin (Estonia)

Academy of Performing Arts in Bratislava (Słowacja)

University of Ljubljana Academy of Music (Słowenia)

Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta (Włochy)

Arts Academy at Turku University of Applied Sciences (Finlandia)

Współfinansowane przez Unię Europejską