en
menu

Zapisy na przedmiot "Planowanie Kariery i Budowanie Marki Artystycznej"


DRODZY STUDENCI I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA

W czwartek, 10 października 2019 r. o godz. 11:15 w Sali Koncertowej w budynku B (żółtym) odbędzie się szkolenie dla nowych studentów Akademii, wprowadzające w życie studenckie, na którym opowiemy także o prawach i obowiązkach studenta aMuz.

Pozdrawiamy!

Parlament Studentów


Tablica ogłoszeń Katedry Instrumentów Smyczkowych


Przedmioty do wyboru 2019/2020

Studia I stopnia

Studia II stopnia


Godziny dziekańskie i praca Biura Działu Nauczania Wydziału II w roku akademickim 2019/2020


Sprawami studenckimi zajmują się:

  • prodziekan dr hab. Małgorzata Skotnicka
    studia I stopnia stacjonarne
  • prodziekan dr hab. Bogumiła Weretka-Bajdor
    studia II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia
  • dziekan dr hab. Paweł Kukliński
    studia III stopnia stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe, staże artystyczne

Proszę kierować podania do właściwego dziekan/prodziekana, umawiać się na rozmowy w czasie godzin dziekańskich właściwego dla danych studiów dziekana/prodziekana.

Dziekan


Studenci ubiegający się na podstawie par. 29 Regulaminu Studiów o Indywidualną Organizację Studiów proszeni są o pobranie specjalnego wzoru podania ze strony uczelni. Dopiero po uzgodnieniu z wszystkimi pedagogami sposobu i terminu zaliczeń, można składać prośbę o IOS do właściwego prodziekana.

…wzór podania (.pdf)…
…wzór podania (.doc)…


Informacja dla studentów roku dyplomowego (studia I i II st.) – obsługa audiowizualna koncertu dyplomowego


Warunki wystawiania delegacji studentom Wydziału II


UWAGA DYPLOMANCI!

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH
1. Na tydzień przed terminem recitalu licencjackiego należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.
2. Nie ma możliwości warunkowego przystąpienia do egzaminów wstępnych na studia uzupełniające magisterskie bez ukończenia studiów licencjackich.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH MAGISTERSKICH
1. Termin składania prac pisemnych magisterskich upływa na tydzień przed planowanym terminem II recitalu, nie później jednak, niż do 31 maja. Jeden egzemplarz i płytę należy złożyć w Dziekanacie, drugi egzemplarz – dostarczyć promotorowi (jedna praca w sztywnej oprawie jednostronnie wydrukowana, druga praca zbindowana dwustronnie wydrukowana).
2. Na tydzień przed II recitalem dyplomowym należy złożyć indeks w dziekanacie. Student, którego indeks nie został sprawdzony co do stanu zaliczeń i punktów ECTS, nie może przystąpić do egzaminu dyplomowego.


Dyżur na uczelni Kierownika Studium Wychowania Fizycznego prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku (salka konferencyjna w Domu Studenckim SONATA) po wcześniejszym umówieniu.

Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599