en 中文

Korzystanie z systemu Akademus

Aby rozpocząć korzystanie z systemu Akademus, należy zarejestrować się poprzez stronę www i samodzielnie utworzyć swoje konto: akademus.amuz.gda.pl/rejestracja/student. Aby utworzyć konto pocztowe, należy skontaktować się mailowo z Działem IT: informatycy@amuz.gda.pl.

opublikowano: 2.10.2020

Informacja dla studentów II roku studiów I st. (licencjackich) ws. zajęć z lektoratu j. angielskiego

Zajęcia lektoratów języka angielskiego z mgr Ewą Hellman i Agatą Bobras w dniu 1.10.2020 nie odbędą się.
Pozostałe zajęcia lektoratów w tym dniu bez zmian.

opublikowano: 25.09.2020


INFORMACJA DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

opublikowano: 22.09.2020


Informacja ws. rozliczania z Biblioteką (dot. dyplomantów i pozostałych osób kończących naukę w aMuz)

opublikowano: 18.09.2020

 


Komunikat ws. wnoszenia opłat za legitymację i indeks

opublikowano: 15.09.2020


Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

W związku z pytaniami dotyczącymi ważności legitymacji informujemy, że legitymacje studenckie, doktoranckie i służbowe nauczyciela akademickiego są ważne co najmniej do 30 listopada 2020 r. i nie trzeba osobiście przedłużać ich ważności.

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji.

Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na naszej stronie.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

opublikowano: 07.07.2020


Zaliczenie przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Drodzy studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku!

6 kwietnia 2020 roku, tuż przed Świętami Wielkanocnymi, przekazałem Państwu kilka wskazań, zaleceń i zadań do wykonania w ramach zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne.

Weszliśmy w ostatni miesiąc naszej pracy w tym semestrze. Dlatego przypominam się i proszę o kompletowanie danych, informacji i swoich spostrzeżeń dotyczących Waszego stanu zdrowia i aktywności fizycznej.

Ufam, że na podstawie zebranych informacji będziecie w stanie przesłać mi tzw. „Indywidualny raport zdrowia”, w którym:

  • zamieścicie informacje o objętości i intensywności wykonanej w tym czasie aktywności treningów (kilometry, godziny, ilość treningów, zapisy z endomondo, zdjęcia potwierdzające autentyczność wykonanych zadań itp. (przynajmniej jeden trening lub tzw. „Wyjście turystyczne” – musi być udokumentowane zdjęciami, filmem ect.);
  • przedstawicie wyniki kontroli podstawowych wskaźników morfo-funkcjonalnych: masy ciała, spoczynkową częstość skurczów serca, wyniki pomiaru obwodu talii i bioder i innych;
  • przedstawicie wyliczony wskaźnik BMI, WR, smukłości i inne;
  • przedstawicie wyniki podstawowych prób sprawności fizycznej (na miarę aktualnych ograniczeń):
    - przedstawicie wyniki dwuminutowego testu marszu lub testu Coopera, który już można zrealizować w terenie;
    - oraz wyniki w wyskoku dosiężnym; – skoku w dal z miejsca, w tzw. "pompkach" czy też "brzuszkach" wykonywanych w ciągu 30 sek.;
    - oraz wyniki uzyskane w testach i próbach sprawnościowych samodzielnie zaprezentowanych!

Termin przygotowania i złożenia raportu: do 10 czerwca 2020 roku

Kryteria oceny: jakość i zakres przygotowanego raportu oraz termin jego złożenia.


Pozdrawiam serdecznie!
Krzysztof Prusik

opublikowano: 28.05.2020


Ważność legitymacji studenckich

Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dodanego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 63 pkt 3, Dz.U. poz. 695 wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r., są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności – do końca zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19 i przez kolejne 60 dni.

opublikowano: 06.05.2020


Ogłoszenie ws. faktur za DS

Szanowni Studenci,

informujemy, że zostały wystawione faktury za miesiące luty i marzec 2020 (w fakturach marcowych jest uwzględniony rabat 50% opłaty za czynsz). Wysokości kwot na fakturach podają recepcje obu akademików wyłącznie przez e-mail:

opublikowano: 14.04.2020


Ogłoszenie ws. nauczania na odległość

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji nauczania w systemie na odległość w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

opublikowano: 13.03.2020


Informacja ws. wyjść turystycznych w semestrze letnim dla studentów uczęszczających na zajęcia z wychowania fizycznego

I wyjście – 19 lutego (środa) – zbiórka o godz. 19:00 na przystanku SKM Wzgórze Św. Maksymiliana Kolbe (w tunelu pod peronem). Trasa: Bulwar Feliksa Nowowiejskiego – Płyta Redłowska – Orłowo Molo.

 

II wyjście – 11 marca – zbiórka o godz. 19:00 przy wejściu głównym do Opery Leśnej. Trasa: Opera Leśna – Łysa Góra – Szlak Borsuka.

III wyjście – 22 kwietnia – zbiórka o godz. 19:00 przy Katedrze Oliwskiej. Trasa: Pachołek – Kuźnia Wodna – skocznia narciarska – rybakówka – Wężowa Dolina – tor saneczkowy. ANULOWANE!

IV wyjście – 13 maja – zbiórka o godz. 19:00 przy Neptunie w Gdańsku – gra miejska. ANULOWANE!

 

Tel. kontaktowy – 661739599

Krzysztof Prusik


Informacja dot. zaleceń Pomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w sprawie nowego koronawirusa

opublikowano: 29.01.2020


Szkolenie BHP i ppoż.

Terminy szkoleń BHP i ppoż. dla studentów, którzy dotąd nie zrealizowali obowiązku: 

Szkolenie BHP – 22 lutego 2020 roku, sobota, godz. 13:30, Sala Senatu budynek czerwony

Szkolenie przeciwpożarowe – 22 lutego 2020 roku, sobota, godz. 16:00, Sala Senatu budynek czerwony

 

Brak zaliczenia szkolenia będzie skutkował skreśleniem z listy studentów.

 

Kamila Kułakowska
Kierownik Działu Nauczania
działnauczania@amuz.gda.pl

 

opublikowano: 28.01.2020


Legia Akademicka

 

Szanowni Studenci,


Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca do wzięcia udziału w programie "Legia Akademicka".

Materiały:
1. program ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka"
2. ulotka informacyjna
3. wniosek ochotnika

Na zgłoszenia (w formie wypełnionych wniosków) czekamy w Biurze Rektora do dnia 13 grudnia 2019 (piątek) do godz. 14:30.

UWAGA! Wszystkich chętnych do przyjęcia do Legii Akademickiej, uprzejmie informujemy, iż ze względów logistycznych kierujemy naszych studentów do zgłaszania się do: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Marynarki Wojennej lub Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu

Nabór na Uniwersytecie Gdańskim trwa do 27 stycznia. Kandydaci zainteresowani udziałem w części teoretycznej powinni złożyć wnioski w Biurze Rekrutacji. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (budynek Rektoratu, II piętro, pok. 230).


Dyżury prof. Krzysztofa Prusika 

Dyżur prof. Krzysztofa Prusika w Akademii Muzycznej w Gdańsku po wcześniejszym umówieniu.
Kontakt:
prusik@hot.pl
tel. (+48) 661 739 599