INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW I i II stopnia

Regulacje dotyczące terminu i formy złożenia pracy dyplomowej oraz przebiegu i formy oceny egzaminu dyplomowego znajdują się w sekcji XII Regulaminu studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Regulamin studiów I i II stopnia Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

Opłaty za dyplom:

a) studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej:

  • opłata za dyplom – 60,00 zł,
  • dyplom w języku angielskim [na wniosek absolwenta] – 40,00 zł

b) studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020:

  • dyplom, suplement i ich dwa odpisy, w tym ich odpis w języku angielskim złożony na wniosek absolwenta do dnia obrony egzaminu dyplomowego – bezpłatnie

Ewentualną opłatę należy dokonać na indywidualne subkonto studenta https://subkonta.amuz.gda.pl.

Potwierdzenie przelewu należy przysłać na mail właściwego Biura Działu Nauczania najpóźniej na jeden dzień przed obroną.

Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, numer indeksu, opłata za dyplom.

 

ZOBACZ KONIECZNIE

 

PRACA DYPLOMOWA KROK-PO-KROKU