en

INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

1.
W terminie do 30 czerwca 2020 roku do Biura Działu Nauczania Wydziału I (k.lapinska@amuz.gda.pl) należy przysłać plik PDF z pracą dyplomową oraz kompozycją dyplomową wraz z symulacją/nagraniem utworu dyplomowego, w przypadku specjalności kompozycja.
Praca dyplomowa musi być opatrzona znakiem wodnym nadanym przez Jednolity System Antyplagiatowy.

2.
Wraz z plikiem, o którym mowa w punkcie 1, do Biura Działu Nauczania Wydziału I (k.lapinska@amuz.gda.pl) należy przysłać plik PDF z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem autora pracy dyplomowej. Oświadczenie zostało przesłane do Państwa mailowo.

3.
W ciągu 7 dni od wyznaczenia terminu obrony egzaminu dyplomowego do Biura Działu Nauczania Wydziału I należy dostarczyć 4 zdjęcia (a w przypadku odpisu dyplomu w języku angielskim – 5 zdjęć) o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm.

Zdjęcia można dostarczyć osobiście po uprzednim umówieniu wizyty (w tym celu prosimy o kontakt mailowy: k.lapinska@amuz.gda.pl) lub przysłać za pośrednictwem Poczty tradycyjnej / kuriera przesyłką rejestrowaną.

4.
W ciągu 7 dni od wyznaczenia terminu obrony należy dostarczyć dowód opłaty za dyplom ukończenia studiów.

Wysokości opłat:

  • za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem oraz po dwa odpisy dyplomu i suplementu sporządzone w języku polskim – 60 zł
  • za dodatkowy odpis dyplomu i/lub jeden odpis suplementu w tłumaczeniu na język angielski – 40 zł

Opłaty, o których mowa, należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Uczelnię.

Dowód wpłaty należy dostarczyć za pośrednictwem skrzynki mailowej (k.lapinska@amuz.gda.pl).

5.
W przypadku chęci otrzymania dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim, należy dostarczyć wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim oraz dowód opłaty za odpis ww. dyplomu.

6.
Na wniosek absolwenta możliwe jest wystawienie zaświadczenia o ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu zawodowego – ważne 30 dni, tj. do chwili wystawienia dyplomu.

 

WAŻNE

Przysłanie pliku z pracą dyplomową do Biura Działu Nauczania nie jest równoznaczne z dopuszczeniem do obrony (o tym decyduje promotor przysyłając raport z badania antyplagiatowego).

O terminie egzaminu dyplomowego student jest informowany przez Biuro Działu Nauczania za pośrednictwem poczty mailowej.

 

UWAGA! Do dnia egzaminu dyplomowego należy uregulować wszelkie zaległości wobec Domu Studenckiego, Biblioteki Głównej, Studia Nagrań, Kwestury, Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz Studium Pedagogicznego (karta obiegowa będzie sporządzona w formie elektronicznej, bez udziału studenta). Wszelkie zaległości wobec ww. jednostek uniemożliwią przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Kartę obiegową sporządza się elektronicznie na podstawie informacji przesłanych przez wyżej wymienione jednostki.

 

ZOBACZ KONIECZNIE


PRACA DYPLOMOWA krok-po-kroku


aktualizacja: 9.10.2020