Opiekun Koła:

dr Marta Różańska

Zarząd Koła:

Przewodniczący – Marcin Łukasik


Regulamin Koła Naukowego Oboistów