Opiekun Koła:

prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

Zarząd Koła:

Przewodnicząca – Maria Hinc

Zastępca – Anna Karasowska

Skarbnik – Bartosz Śpiewak

Sekretarz – Agnieszka Warecka


Koło Naukowe Muzyki Dawnej powstało w 2013 roku z inicjatywy studentów i prof. dr hab. Małgorzaty Skotnickiej jako pierwsze koło studenckie na Wydziale Instrumentalnym.

Od początku swojego istnienia zrzeszało ludzi zainteresowanych szeroko pojętą muzyką dawną i sztukami dawnymi. Początkowo członkami Koła zostawali studenci klasy klawesynu i organów, następnie dołączyli studenci innych klas i wydziałów.

Działalność koła skupia się wokół pogłębiania wiedzy studentów na temat historycznych praktyk, poszerzania ich horyzontów, ułatwiana dostępu do uznanych pedagogów, materiałów dydaktycznych, czy organizacji imprez i warsztatów, których celem zawsze jest zapoznanie szerszej publiczności z muzyką dawną, dzielenie się wrażliwością oraz edukacja w tym zakresie.

Wśród wypracowanych od lat przez Koło form działania znajdują się m.in.:

 • posiadający już własną renomę cykl koncertów Przy świecach, podczas których studenci gdańskiej Uczelni oraz uczelni współpracujących z Polski mają okazję zaprezentować swoją muzyczną pracę podczas występów solowych i kameralnych;
 • wymiany studenckie z uczelniami w kraju – m.in. współpraca ze studentami z Akademii Muzycznej w Łodzi i Bydgoszczy;
 • organizacja cyklu seansów filmowych o tematyce muzycznej Kino-oko, Kino-ucho. Cykle połączone są z prezentacjami muzycznymi, wykładami z zakresu teorii muzyki;
 • organizacja i współorganizacja warsztatów mistrzowskich w zakresie muzyki dawnej, gry na klawesynie, tańca dawnego, konstrukcji i strojenia instrumentu, improwizacji;
 • organizacja cyklu Spotkanie z mistrzem, na które to spotkania zapraszani są uznani przez studentów pedagodzy z kraju. Spotkania mają formę koncertu połączonego z wykładem i wywiadem. Cykl ma za zadanie umożliwić studentom i nie tylko zadawanie pytań swoim „mistrzom” i bezpośredni z nimi kontakt;
 • coroczna organizacja urodzin Jana Sebastiana Bacha, na które to obchody składają się międzywydziałowe koncerty oraz prezentacje studentów w ramach panelu teoretycznego;
 • Koło skupia się również na działaniach interdyscyplinarnych. Szczególne miejsce zajmuje taniec dawny, a także inne formy tańca. Wśród najbardziej udanych i spektakularnych współprac znajdują się zorganizowane dwa Wieczory muzyki hiszpańskiej, gdzie na jednej scenie połączyły się siły instrumentalistów z naszej akademii oraz tancerek flamenco. Kolejnym przykładem niezwykle udanej współpracy był Bal Dawny – Wieczór tańca historycznego. Wieczór pełen muzyki i tańca dawnego, połączony był z warsztatami prowadzonymi przez specjalistkę w dziedzinie tańca historycznego;
 • kolejnym przykładem aktywności Koła jest organizacja Panelu studenckiego w ramach sesji naukowo-artystycznych Sztuka włoskiego baroku, Sztuka europejskiego baroku – Francja.

Do podstawowych celów Koła należą:

 1. animacja naukowego i artystycznego życia Uczelni,
 2. propagowanie sztuki oraz promocja osiągnięć studentów zarówno na terenie Uczelni, jak i poza nią,
 3. angażowanie się w życie kulturalne i społeczne Gdańska,
 4. zdobywanie i rozwijanie wiedzy z zakresu muzyki i sztuki dawnej,
 5. integracja środowisk studenckich.

Zobacz profil Koła Naukowego Muzyki Dawnej na Facebooku