opiekun Koła:

dr hab. Grzegorz Wieczorek

ZARZĄD KOŁA:

Przewodniczący – Emilia Kwaśniewska

Wiceprzewodniczący – Przemysław Juchniewicz

Skarbnik – Karolina Kościuch


Regulamin Koła Naukowego Klarnecistów