en
menu

Koło Naukowe Gitarzystów

Koło Naukowe Gitarzystów powstało w marcu 2018 roku. Działania koła skupiają się na tworzeniu wydarzeń koncertowych propagujących muzykę gitarową oraz organizowaniu spotkań o charakterze naukowym dla pogłębiania wiedzy na temat muzyki gitarowej (poszerzanie wiedzy na temat literatury gitarowej, samego wykonawstwa, spotkania z ważnymi osobistościami świata gitary klasycznej).

Zarząd Koła Naukowego Gitarzystów:
Przewodniczący – Iwona Cender
Wiceprzewodniczący – Weronika Kulesza
Sekretarz – Julia Maszkowska
Skarbnik – Bartłomiej Marczyński

Opiekun Koła Naukowego Gitarzystów:
ad. dr Monika Dżuła-Radkiewicz

Członkowie honorowi Koła Naukowego Gitarzystów:
st. wykł. mgr Emilia Majewska
wykł. mgr Robert Horna

 

Regulamin Koła Naukowego Gitarzystów
Statut Koła Naukowego Gitarzystów