en
menu

Koło Naukowe Gitarzystów powstało w marcu 2018 roku. Działania koła skupiają się na tworzeniu wydarzeń koncertowych propagujących muzykę gitarową oraz organizowaniu spotkań o charakterze naukowym dla pogłębiania wiedzy na temat muzyki gitarowej (poszerzanie wiedzy na temat literatury gitarowej, samego wykonawstwa, spotkania z ważnymi osobistościami świata gitary klasycznej).

Zarząd Koła:

Przewodniczący – Iwona Cender
Wiceprzewodniczący – Weronika Kulesza
Sekretarz – Julia Maszkowska
Skarbnik – Bartłomiej Marczyński

Opiekun Koła:

dr Monika Dżuła-Radkiewicz

Członkowie honorowi Koła:

mgr Emilia Majewska
mgr Robert Horna


Regulamin Koła Naukowego Gitarzystów
Statut Koła Naukowego Gitarzystów