Opiekun Koła:

dr Monika Dżuła-Radkiewicz

Zarząd Koła:

Przewodniczący – Iwona Cender

Wiceprzewodniczący – Weronika Kulesza

Sekretarz – Julia Maszkowska

Skarbnik – Bartłomiej Marczyński

Członkowie honorowi Koła:

mgr Emilia Majewska

mgr Robert Horna


Koło Naukowe Gitarzystów powstało w marcu 2018 roku. Działania koła skupiają się na tworzeniu wydarzeń koncertowych propagujących muzykę gitarową oraz organizowaniu spotkań o charakterze naukowym dla pogłębiania wiedzy na temat muzyki gitarowej (poszerzanie wiedzy na temat literatury gitarowej, samego wykonawstwa, spotkania z ważnymi osobistościami świata gitary klasycznej).

 

Regulamin Koła Naukowego Gitarzystów
Statut Koła Naukowego Gitarzystów