en
menu

Szkoła Doktorska Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


UWAGA! 
Egzaminy wstępne do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniach: 24-27 września 2020 r.

Terminarz rekrutacji

Termin rejestracji upływa 2 września 2020 r.
Rejestracja


Aby wziąć udział w rekrutacji, zapoznaj się uważnie ze wszystkimi dokumentami.

Ważne dokumenty – uchwały:


kontakt:

p.o. Dyrektora Szkoły Doktorskiej i Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej:
dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska / a.grucza-rogalska@amuz.gda.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej:
dr hab. Monika Karwaszewska / m.karwaszewska@amuz.gda.pl


zobacz:


aktualizacja: 21.07.2020