en
menu

studia licencjackie 

 • dyrygentura chóralna 22-23.06.2020 r.
 • muzyka kościelna 22-23.06.2020 r.
 • edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim 22-23.06.2020 r.
 • rytmika 22-23.06.2020 r.
 • kompozycja i aranżacja 26-27.06.2020 r.
 • instrumentalistyka jazzowa 26-27.06.2020 r.
 • wokalistyka jazzowa 25-27.06.2020 r. 

studia magisterskie

 • dyrygentura chóralna 24.06.2020 r.
 • muzyka kościelna 24.06.2020 r.
 • animacja kultury z elementami arteterapii 24.06.2020 r.
 • edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim 22-23.06.2020 r.
 • rytmika 24.06.2020 r.
 • kompozycja i aranżacja 26-27.06.2020 r.
 • instrumentalistyka jazzowa 27.06.2020 r.
 • wokalistyka jazzowa 28.06.2020 r.