Aby zapoznać się z Informatorem rekrutacyjnym 2022/2023, kliknij w baner:

UWAGA AKTUALIZACJA:

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zobowiązani są dostarczyć osobiście lub regularną pocztą do dnia 7 lipca 2022 r. (nie decyduje data stempla pocztowego) do właściwego biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wymienionych dokumentów:

  • poświadczoną w naszej Uczelni lub przez notariusza kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia I stopnia),
  • dwa zdjęcia o wymiarach 35x45 mm, spełniające te same wymagania, co do dowodu osobistego lub paszportu, podpisane na rewersie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  • poświadczoną w naszej Uczelni lub przez notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i odbytej obronie pracy dyplomowej oraz zagraniu wymaganych recitali dyplomowych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).

Kopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów można poświadczyć za zgodność w biurach Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, biurach Działu Nauczania oraz w Biurze Rektora.Prosimy nie wysyłać na adres Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku płyt CD z nagranymi akompaniamentami, plików dźwiękowych w formacie mp3 (dotyczy wszystkich kandydatów zdających na kierunek Jazz i Muzyka Estradowa).  Wyżej wymienione pliki należy dostarczyć w dniu egzaminu do biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału IV.


Tabela opłat za studia na rok akademicki 2022/2023 znajduje się tutaj.


 

Masz dodatkowe pytania? Oto kontakt do wydziałowych komisji rekrutacyjnych:

Wydział I: rekrutacja1@amuz.gda.pl

Wydział II: rekrutacja2@amuz.gda.pl

Wydział III: rekrutacja3@amuz.gda.pl

Wydział IV: rekrutacja4@amuz.gda.pl oraz w środy w godz. 14:20-15:20: https://zoom.us/j/3310125939

 

DYŻURY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH