en
menu

Cieszymy się, że tu jesteś! Studiuj w #aMuz i bądź #Blisko ♥

Informujemy Cię, że 25 września 2020 r. odbędzie się DODATKOWA REKRUTACJA na:

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

 • Studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
  specjalności: kompozycja, teoria muzyki

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Kierunek: Instrumentalistyka

 • Studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
  specjalności: altówka, fagot, obój, puzon, róg, kontrabas, fortepian, organy
 • Studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie
  specjalności: fagot, obój, puzon, róg, fortepian, klarnet

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, RYTMIKI I JAZZU

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

 • Studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
  specjalności: rytmika, muzyka kościelna, edukacja muzyczna zintegrowana z językiem angielskim
 • Studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie
  specjalności: rytmika, muzyka kościelna, animacja kultury z elementami arteterapii, dyrygentura chóralna

Kierunek: Jazz i muzyka estradowa

 • Studia stacjonarne, I stopnia, 3-letnie
  specjalność: instrumentalistyka jazzowa (trąbka)
 • Studia stacjonarne, II stopnia, 2-letnie
  specjalność: instrumentalistyka jazzowa (trąbka)

Chcesz wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia I lub II stopnia, ale nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie.
Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji krok-po kroku.


 • KROK 1. Rejestracja

Zacznij od zarejestrowania się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Możesz to zrobić tylko od 17 do 22 września 2020 r.
Masz mało czasu, więc nie zwlekaj i zrób to teraz – klik!

Rejestruję się!

System po zarejestrowaniu wygeneruje formularz rekrutacyjny. Wydrukuj go, podpisz, a następnie zeskanuj i załącz w indywidualnym folderze kandydata. Link do folderu znajdziesz na swoim koncie w systemie.

 

 • KROK 2. Opłata

Na dokonanie opłaty za egzamin wstępny masz czas do 22 września 2020 r. (decyduje data dokonania opłaty, nie jej zaksięgowania) 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł, a za każdy kolejny kierunek, specjalność lub instrument 85 zł.

Podczas rejestracji system wygeneruje dla Ciebie indywidualny numer konta do dokonania opłaty. Znajdziesz go w swoim formularzu.

Co wpisać przy dokonywaniu przelewu?

Odbiorca: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Numer konta: indywidualny numer z Twojego formularza
Adres: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek, specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny

Przykład: Amelia Bliska, Wydział II, instrumentalistyka, gra na fortepianie, egzamin wstępny

Jeśli zrezygnujesz z egzaminów wstępnych nie będziemy mogli zwrócić Ci wniesionej opłaty, bez względu na okoliczności.

 

 • KROK 3. Materiały audiowizualne i dokumenty

Na dostarczenie materiałów audiowizualnych i dokumentów (na wzór wymagań egzaminacyjnych w rekrutacji lipcowej 2020 r.) masz czas do 22 września 2020 r.

Gdzie znajdziesz szczegółowe wymagania dotyczące materiałów do przesłania?
Znajdziesz je w NOWYM informatorze 2020/2021 (PL) / New prospectus 2020/2021 (EN).


Jak dostarczyć materiały i dokumenty?
W tym roku, ze względu na egzaminy w formie online, wszelkie materiały załączaj w Twoim indywidualnym folderze, do którego link znajdziesz na swoim koncie w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Pamiętaj, by odpowiednio wcześnie zapoznać się ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi, bo w tegorocznej dodatkowej rekrutacji oceniamy zdolności i umiejętności kandydatów wyłącznie na podstawie nagrań.

 

 • KROK 4. Egzaminy

O zakwalifikowaniu się do egzaminów powiadomimy Cię poprzez system internetowej rejestracji kandydatów. 

Przypominamy, że szczegóły dotyczące przebiegu tegorocznych egzaminów znajdziesz w NOWYM informatorze 2020/2021 (PL) / New prospectus 2020/2021 (EN).
Termin egzaminów w dodatkowej rekrutacji to 25 września 2020 r.


Stres? Bez obaw! Pamiętaj o swojej pasji do muzyki i z radością dziel się swoim talentem, także na odległość. W aMuz panuje przyjazna atmosfera. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

 • KROK 5. Po egzaminach

Przeszedłeś pomyślnie przez egzaminy wstępne? Gratulacje! Jesteś coraz bliżej aMuz ♥

Na dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów masz czas do 30 września 2020 r. do godziny 12:00.

Co musisz nam dostarczyć?

» Jeśli zdajesz na studia I stopnia:
2 zdjęcia w formacie 35x45 mm podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem,
kopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez notariusza lub Uczelnię,
odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy specjalności rytmika).

» Jeśli zdajesz na studia II stopnia:
2 zdjęcia w formacie 35x45 mm podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem,
kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia poświadczoną przez notariusza lub Uczelnię,
odpowiednie zaświadczenie lekarskie (dotyczy specjalności rytmika).

 

Jak dostarczyć dokumenty i zdjęcia?

Dokumenty możesz przesłać pocztą kurierską lub złożyć osobiście w Biurze Rektora (budynek czerwony, pok. 103) w dniach 28-30 września 2020 r. w godz. 9:00-14:00.


Gdzie w Uczelni uzyskać poświadczenie kopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu?
Poświadczenie kopii uzyskasz w Biurze Rektora, Biurach Działu Nauczania oraz u sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 • KROK 6. Student aMuz

Witamy Cię w społeczności #aMuz! Cieszymy się, że jesteś tak #Blisko ♥
Koniecznie spotkajmy się 1 października! Dlaczego to takie ważne?

Będzie to dzień wypełniony spotkaniami, ale i pierwszymi obowiązkami. Opowiemy Ci o zasadach panujących w aMuz; będziesz miał także okazję poznać tajniki pracy niektórych biur i jednostek (możesz zapytać m.in. o zajęcia z wychowania fizycznego, języki obce, program Erasmus+ czy możliwości koncertowania). Koniecznie weź udział w obowiązkowych szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. (to jedyna droga, by zostać dopuszczonym do zajęć i w ten sposób już 1 października będziesz miał "zaliczone" pierwsze dwa przedmioty :)).
Od 1 października możesz także odebrać legitymację, indeks oraz podpisać ślubowanie.

Sprawdź, jak zaplanowaliśmy ten dzień.

→ Zapoznaj się także z Praktycznym Poradnikiem Pierwszaka.

Studiuj, bierz udział w masterclass i różnorodnych projektach, udzielaj się w Samorządzie, zostań członkiem Koła Naukowego i rozwijaj swoje skrzydła. Pomożemy Ci w tym!