CZAS TRWANIA: 3 semestry

OPŁATY ZA STUDIA: Studia są płatne. Sprawdź opłaty

ORGANIZATOR: Wydział Instrumentalny

DLA KOGO

Podyplomowe Studia Muzyki Dawnej skierowane są do wykonawców oraz nauczycieli – absolwentów studiów muzycznych I i II stopnia wszystkich wydziałów uczelni muzycznych oraz wydziałów muzycznych uniwersytetów, którzy pragną poszerzyć swoje kwalifikacje o wiedzę na temat wykonawstwa zorientowanego historycznie.

CEL STUDIÓW

Studia przygotowują do pracy artystycznej, wykonawczej i badawczej w zakresie muzyki dawnej, dając studentom teoretyczną wiedzę o XVII i XVIII-wiecznych praktykach wykonawczych, jak i praktyczną możliwość studiowania instrumentów historycznych oraz historycznego śpiewu solowego.

CHARAKTERYSTYKA

Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Uczestnicy studiów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kształcenia na poziomie podyplomowym. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, wykonanie recitalu dyplomowego (minimum 45 minut) lub napisanie pracy dyplomowej i wykonanie jednego utworu oraz egzamin ustny dotyczący wykonanego repertuaru lub pracy dyplomowej.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Rozmowa kwalifikacyjna

PLAN STUDIÓW

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2024/2025

TERMIN EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA ROK 2024/2025

Dodatkowa rekrutacja:
19-20.09.2024 r. (dokładny termin zostanie podany później)

KONTAKT

 

Szczegóły znajdziesz w Informatorze rekrutacyjnym 2024/2025