en 中文

FAKTY

Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej:

  • dysponuje dwoma dużymi salami do rytmiki (wyposażonymi w lustra, drążki, sprzęt audio, fortepiany) oraz prowadzi zajęcia z techniki ruchu z udziałem akompaniatora;
  • organizuje praktyki pedagogiczne na różnych szczeblach edukacji (przedszkole, zerówka muzyczna, szkoła muzyczna I st., szkoła muzyczna II st., ogólnokształcąca szkoła baletowa);
  • organizuje sesje metodyczne i warsztaty rozwijające potencjał i zdolności studentów, np. aktorskie, z kompozycji ruchu, choreografii, ruchu scenicznego, solfeżu dalcroze’owskiego, z zakresu akompaniamentu do ćwiczeń z techniki ruchu i tańca, z metodyki prowadzenia zajęć rytmiki dla dzieci w wieku od pół roku do trzech lat

Pedagodzy i studenci biorą czynny udział w Programie Erasmus+ oraz w licznych międzynarodowych kongresach i konferencjach, na których zajęcia prowadzone są przez najznamienitszych pedagogów z całego świata.

CYKLICZNE WYDARZENIA

  • Koncerty Dyplomowe Interpretacji Ruchowych Muzyki oraz Wieczory Improwizacji Fortepianowej
  • Nadbałtycki Festiwal Zespołów Rytmiki (organizowany co 2 lata)
  • Konferencja Naukowa nt. Pedagogiczne, artystyczne i terapeutyczne aspekty metody Emila Jaques-Dalcroze’a

CHWALIMY SIĘ KILKOMA SUKCESAMI

Pedagodzy i studenci reprezentowali uczelnię na Międzynarodowej Konferencji 4th International Conference of Dalcroze Studies: The listening body in action! w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (2019) oraz III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (2018); pedagodzy prowadzili wykłady i warsztaty, a Zespół Rytmiki brał udział w Koncertach Choreografii Muzyki oraz Koncertach Improwizacji Fortepianowej

Zespół Rytmiki współpracował z Zespołem Art'n'Voices biorąc udział w koncercie promocyjnym ich najnowszej płyty "Midnight Stories" (2020) 

Zespół Rytmiki poprzez udział w licznych koncertach współpracuje z Kołem Naukowym Edukacji Muzycznej, Polską Akademią Dzieci, Małą Gdyńską Filharmonią, a także z Uniwersytetami III Wieku w Gdańsku i Gdyni

CZY WIESZ, ŻE

  • pedagodzy Katedry są pionierami w zakresie wprowadzania Rytmiki w Serbii
  • specjalność rytmika (studia magisterskie) ukończył jeden spośród tylko dwóch mężczyzn w Polsce, którzy są absolwentami tej specjalności
  • Międzyuczelniane Koło Naukowe Interdyscyplinarny Zespół Twórczy zrzesza studentów z różnych gdańskich uczelni; inicjatywa powstania Koła wyszła od absolwentek i studentek specjalności Rytmika, a opiekunem artystycznym zespołu jest pedagog Katedry Rytmiki
  • absolwentki specjalności Rytmika z powodzeniem brały udział w programach telewizyjnych, np. "You Can Dance", "The Voice of Poland", a także prowadzą zajęcia muzyczne na całym świecie