Cieszymy się, że tu jesteś! #GdańskaMuza ♥

Informujemy Cię, że w poniedziałek, 12 września 2022 r. odbędzie się DODATKOWA REKRUTACJA na:

WYDZIAŁ DYRYGENTURY, KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Kierunek: Instrumentalistyka

 • Studia licencjackie stacjonarne
  specjalności: altówka, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, obój, fagot, puzon, róg, perkusja
 • Studia magisterskie stacjonarne
  specjalności: altówka, obój, fagot, puzonróg, perkusja

  harmonogram egzaminów

Podyplomowe Studia w zakresie Instrumentalistyki (niestacjonarne)

Podyplomowe Studium Muzyki Dawnej (niestacjonarne)

WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Kierunek: Wokalistyka

WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ,
MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I JAZZU

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Podyplomowe Studia Dyrygentury Chóralnej i Oratoryjno-Kantatowej (niestacjonarne)
specjalność: realizacja projektów artystycznych
harmonogram egzaminów

 

DYŻURY WYDZIAŁOWYCH KOMISJI REKRUTACYJNYCH


Chcesz wziąć udział w dodatkowej rekrutacji na studia I lub II stopnia, ale nie wiesz od czego zacząć? Spokojnie.
Przeprowadzimy Cię przez proces rekrutacji krok-po kroku.


 • KROK 1. Rejestracja

Zacznij od zarejestrowania się w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Możesz to zrobić tylko od 14 lipca do 6 września 2022 r.
Jeśli jesteś zdecydowany, nie zwlekaj i zrób to teraz – klik!

Rejestruję się!

System po zarejestrowaniu wygeneruje formularz rekrutacyjny. Wydrukuj go i podpisz.

 

 • KROK 2. Opłata

Na dokonanie opłaty za egzamin wstępny masz czas do 6 września 2022 r. (decyduje data dokonania opłaty, nie jej zaksięgowania) 

Opłata za egzamin wstępny wynosi 150 zł.

Podczas rejestracji system wygeneruje dla Ciebie indywidualny numer konta do dokonania opłaty. Znajdziesz go w swoim formularzu.

Co wpisać przy dokonywaniu przelewu?

Odbiorca: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Numer konta: indywidualny numer z Twojego formularza
Adres: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk
Tytuł przelewu: imię i nazwisko kandydata, wydział, kierunek, specjalność, z dopiskiem egzamin wstępny

Przykład: Amelia Bliska, Wydział II, instrumentalistyka, gra na fortepianie, egzamin wstępny

Jeśli zrezygnujesz z egzaminów wstępnych nie będziemy mogli zwrócić Ci wniesionej opłaty, bez względu na okoliczności.

 

 • KROK 3. Materiały nutowe i dokumenty

Na dostarczenie materiałów nutowych i dokumentów (na wzór wymagań egzaminacyjnych w rekrutacji czerwcowej 2022 r.) masz czas do 6 września 2022 r.

Jak dostarczyć materiały i dokumenty?

Wydział I:
- dostarczyć osobiście do Biura Rektora (budynek czerwony, pok. 103) lub przesłać pocztą (w kopercie zaadresowanej na Wydziałowe Biuro Rekrutacyjne Wydziału I) 3 egzemplarze wydrukowanych partytur. Nie decyduje data stempla, a data wpływu do Uczelni,
- załączyć w indywidualnym folderze kandydata nagrania / symulacje utworów.
Wydział II, III i Wydział IV:
- załączyć w indywidualnym folderze kandydata wymagane materiały nutowe.


Link do indywidualnego folderu znajdziesz na swoim koncie w systemie.

 

 • KROK 4. Egzaminy

Szczegóły dotyczące przebiegu tegorocznych egzaminów znajdziesz w NOWYM informatorze 2022/2023 (PL) / New prospectus 2022/2023 (EN).

 

PRZED EGZAMINEM obowiązkowo dostarcz do właściwego Biura Rekrutacyjnego:
- wygenerowany podczas aplikacji na studia formularz, wydrukowany (wraz z załącznikami) i podpisany,
- 2 zdjęcia w formacie 35x45 mm podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem,
- poświadczoną notarialnie lub przez Akademię Muzyczną w Gdańsku kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy kandydatów na studia licencjackie),
- poświadczoną notarialnie lub przez Akademię Muzyczną w Gdańsku kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich (dotyczy kandydatów na studia magisterskie)

NA EGZAMIN WEŹ ZE SOBĄ:
- dowód osobisty,
- program egzaminu,
- spis repertuaru z ostatnich dwóch lat (dotyczy Wydziału II),
- odpowiednie zaświadczenia lekarskie (dotyczy Wydz. III oraz Wydz. IV – specjalność rytmika).

 

Gdzie w Uczelni uzyskać poświadczenie kopii świadectwa dojrzałości lub dyplomu?
Poświadczenie kopii uzyskasz w Biurze Rektora, Biurach Działu Nauczania oraz u sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych i Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

Termin egzaminów w dodatkowej rekrutacji to 12 września 2022 r.


Stres? Bez obaw! Pamiętaj o swojej pasji do muzyki i z radością dziel się swoim talentem. W aMuz panuje przyjazna atmosfera. Czekamy na Ciebie!

 

 • KROK 5. Po egzaminach – STUDENT aMuz

Przeszedłeś pomyślnie przez egzaminy wstępne? Gratulacje!

Witamy Cię w społeczności #aMuz!
Koniecznie spotkajmy się 3 października! Dlaczego to takie ważne?

Będzie to dzień wypełniony spotkaniami, ale i pierwszymi obowiązkami. Opowiemy Ci o zasadach panujących w aMuz; będziesz miał także okazję poznać tajniki pracy niektórych biur i jednostek (możesz zapytać m.in. o zajęcia z wychowania fizycznego, języki obce, program Erasmus+ czy możliwości koncertowania). Koniecznie weź udział w obowiązkowych szkoleniach z zakresu BHP i ppoż. (to jedyna droga, by zostać dopuszczonym do zajęć i w ten sposób już 3 października będziesz miał "zaliczone" pierwsze dwa przedmioty :)).
Od 3 października możesz także odebrać legitymację, indeks oraz podpisać ślubowanie.

→ Zapoznaj się z Praktycznym Poradnikiem Pierwszaka.

Studiuj, bierz udział w masterclass i różnorodnych projektach, udzielaj się w Samorządzie, zostań członkiem Koła Naukowego i rozwijaj swoje skrzydła. Pomożemy Ci w tym!