en

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji 2021/2022:

Warunki dopuszczenia do egzaminu wstępnego (wkrótce!)


terminy egzaminów i Wymagania rekrutacyjne:

Wydział I – Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki

DYRYGENTURA

KOMPOZYCJA I TEORIA MUZYKI

Wydział II – Instrumentalny

INSTRUMENTALISTYKA

Wydział III – Wokalno-Aktorski

WOKALISTYKA

Harmonogram egzaminów wstępnych (opublikowano: 15.04.2021)

Wydział IV – Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ


JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA


opublikowano: 1.04.2021