Statut PKZP przy Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

 

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej:

Paweł Nodzak – przewodniczący,

Kamila Kułakowska – sekretarz,

Monika Kaźmierczak – skarbnik.

 

Do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do PKZP

Wniosek o udzielenie pożyczki

Zaświadczenie o stanie konta Wnioskodawcy

 

Kontakt:

Agnieszka Krzemińska (składanie wniosków, informacje)

E / pkzp@amuz.gda.pl

T / (+48 58) 3009 201

pokój 103 / poziom 0 / budynek A