Dnia 24 lutego 2023 r. w Sali Senatu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku odbył się Uczelniany Konkurs Akordeonowy „Miniatura” i był skierowany do studentów klasy akordeonu tejże uczelni. Program Konkursu obejmował wykonanie kompozycji z warstwą elektroniczną oraz utworu dowolnego.

Uczestników Konkursu oceniało Jury w składzie: Dariusz Mazurowski – przewodniczący, członkowie: dr hab. Krzysztof Komendarek-Tymendorf, dr Rafał Jędrzejewski, mgr Piotr Jędrzejczyk. Po wysłuchaniu prezentacji 10 uczestników Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I nagroda – Albert Woelke
    student II roku studiów I st. z klasy prof. dra hab. Krzysztofa Olczaka oraz dra hab. Pawła Zagańczyka
  • II nagroda – Dominik Żych
    student I roku studiów II st. z klasy dra hab. Pawła Zagańczyka
  • III nagroda – Karol Zbaracki
    student III roku studiów I st. z klasy prof. dr hab. Elżbiety Rosińskiej oraz dra hab. Pawła Zagańczyka

Laureat I nagrody otrzymał zaproszenie do udziału w koncercie z cyklu „Nowa Muzyka w Starym Ratuszu”, który odbędzie się 2 marca 2023 r. o godz. 19:00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.