W dniu 12 marca 2024 r. odbył się w aMuz Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Grażyny Bacewicz pod honorowym patronatem JM Rektora aMuz prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego. W dwuetapowym Konkursie wzięło udział 8 drużyn z 6 szkół ocenianych przez jury złożone z pracowników Katedry Edukacji Muzycznej w składzie:

 1. prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska – Kierownik Katedry, przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Monika Karwaszewska
 3. dr hab. Gabriela Konkol – Opiekun KNEM
 4. mgr Katarzyna Kierzkowska
 5. mgr Paulina Olczak

Laureatami Konkursu są drużyny z następujących szkół:

 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie (przygotowanie: mgr Ewa Gajberger-Burtowy)
  I miejsce
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Anastazego Sadowskiego w Lisich Jamach (przygotowanie: mgr Justyna Pobłocka)
  II miejsce
 • Szkoła Podstawowa im. Franciszka Tredera w Borzestowie (przygotowanie: mgr Justyna Pobłocka)
  III miejsce
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie (przygotowanie: mgr Ewa Gajberger-Burtowy)
  I Wyróżnienie

W ramach Konkursu odbyły się dla uczestników warsztaty muzyczno-edukacyjne oparte na improwizacji i aktywnym słuchaniu muzyki poprowadzone przez mgr Katarzynę Kierzkowską.

W ramach Konkursu odbyła się także audycja pt. Muzyczna wyprawa przez wieki przygotowana pod kierunkiem mgr Katarzyny Tamulis przez studentów:

 1. Łukasza Baranowskiego
 2. Jakuba Białeckiego
 3. Karola Sopuszyńskiego

Do współorganizacji Konkursu włączyli się studenci Koła Naukowego Edukacji Muzycznej.