en 中文

Szanowni Doktoranci,

informujemy, że termin składania wniosków o stypendium doktoranckie i zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stypendium projakościowe) został wydłużony do 28 maja 2021 roku. Wnioski można składać osobiście, listownie lub przez platformę ePUAP.

Wniosek o stypendium doktoranckie/stypendium projakościowe (podczas wypełniania prosimy zaznaczyć o jakie świadczenie się Państwo ubiegają) znajduje się pod tym linkiem.

Do wniosku o stypendium doktoranckie/projakościowe należy dołączyć:

  • opinię promotora/opiekuna naukowego,
  • wykaz postępów w pracy,
  • osiągnięcia artystyczne, naukowe z roku akademickiego 2019/2020.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Karoliną Łapińską.