W piątek 10 maja 2024 r. o godz. 14:00 w Auli w budynku czerwonym aMuz odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu z okazji dorocznego Święta Uczelni. W wydarzeniu udział wzięli członkowie społeczności aMuz, tj. jej studenci, pedagogodzy i pracownicy, a także zaproszeni goście. 

 

Po przemówieniu Jego Magnificencji prof. dra hab. Ryszarda Minkiewicza, Rektora aMuz, odbyła się ceremonia wręczenia medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przez p. Agnieszkę Hejduk-Domańską – Zastępcę Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz JM Rektora aMuz.

Za wyróżniającą się postawę w dziedzinie twórczości artystycznej, Minister właściwy do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, nadał:

  • Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. drowi hab. Piotrowi Kusiewiczowi,
  • Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. drowi hab. Bogdanowi Czapiewskiemu,
  • Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. dr hab. Annie Prabuckiej-Firlej,
  • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” prof. dr hab. Bożenie Antoninie Porzyńskiej.

Podczas uroczystości wręczono także nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury dwojgu pedagogom aMuz: prof. dr hab. Annie Prabuckiej-Firlej oraz prof. drowi hab. Piotrowi Kusiewiczowi. Nagrody w imieniu p. Aleksandry Dulkiewicz wręczyła p. Ewa Adamska – Kierownik Referatu z Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury oraz JM Rektor aMuz.

 

Kolejnym punktem programu było wręczenie dyplomów i nagród dla lauraetów Konkursu Kompozytorskiego na pieśń do słów Zbigniewa Herberta, zorganizowanego dla studentów aMuz w pierwszym semestrze roku akademickiego 2023/2024. Prace oceniało Jury w składzie: prof. dr hab. Jadwiga Rappé – przewodnicząca, prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz, mgr Anna Rocławska-Musiałczyk, mgr Kamil Cieślik – sekretarz. Do udziału w Konkursie zgłoszono 9 kompozycji, z których wszystkie spełniły warunki określone Regulaminem. Nagrody ufundował JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz. Przyznano następujące nagrody:

 

I NAGRODY – nie przyznano

II NAGRODĘ ex aequoJoanna Liwo za utwór pt. Z technologii łez 

II NAGRODĘ ex aequoMaria Trzpis za utwór pt. Do rzeki 

WYRÓŻNIENIE – Franciszek Rusek za utwór pt. Testament 

WYRÓŻNIENIE – Malwina Wiaduch za utwór pt. Kołatka 


Nagrody i dyplomy wręczyli laureatom JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz oraz prof. dr hab. Krzysztof Olczak – Kierownik Katedry Kompozycji aMuz.

 

W dalszej części uroczystości odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne, którą poprowadził prof. dr hab. Marek Rocławski, Prorektor ds. organizacji i nauki aMuz.

 

PROMOCJE DOKTORSKIE

Dyscyplina: sztuki muzyczne
w zakresie: instrumentalistyki

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRACY

PROMOTOR

 

Nengyi Chen

 

Problematyka kształtowania artykulacji dźwięku na współczesnym fortepianie na przykładzie: Fantazji chromatycznej i fugi J.S. Bacha – BWV 903, Fantazji – KV 475 i Sonaty – KV 457 W.A. Mozarta oraz wybranych Etiud
C. Debussy’ego

 

Prof. dr hab. Waldemar
Wojtal

 

 

Artur Gadzała

 

Klarnet w twórczości Benedykta Konowalskiego. Studium oraz charakterystyka wybranych dzieł.

 

Dr hab. Grzegorz Wieczorek

 

Kamila Grott-Tomaszek

 

Obój w angielskiej muzyce
kameralnej pierwszej połowy XX wieku. Różnorodność stylistyczna a zagadnienia interpretacyjno–wykonawcze
w utworach Benjamina Brittena, Malcolma Arnolda,
Gustava Holsta.

Prof. dr hab. Grzegorz
Dąbrowski

 

Robert Horna

 

Zagadnienie transkrypcji na gitarę klasyczną na przykładzie wybranych utworów Astora Piazzolli

Prof. dr hab. Piotr Zaleski

 

Łukasz Juźko

 

Muzyka gospel jako inspiracja dla współczesnego saksofonisty

Prof. dr Włodzimierz Nahorny

 

Tomasz Licak

 

Saksofon we współczesnej muzyce improwizowanej w kontekście środków wyrazu wspólnych dla jazzu i muzyki klasycznej, na podstawie autorskiego dzieła muzycznego

Prof. dr hab. Maciej Grzywacz

 

Błażej Musiałczyk

 

Formotwórcza rola tematu B-A-C-H w wybranych utworach literatury organowej Ferenca Liszta, Maxa Regera i Sigfrida Karga-Elerta. Analiza porównawcza w aspekcie wykonawczym

Prof. dr hab. Roman Perucki

 

Ewa Rytel

 

Wartości artystyczne i problemy wykonawcze w wybranych utworach fortepianowych i organowych Franciszka Liszta inspirowanych tematyką religijną

Prof. dr hab. Monika
Karwaszewska

 

Adam Skrętny

 

Kompozycje Marcina Kopczyńskiego jako przykład współczesnej twórczości na gitarę klasyczną

Prof. dr hab. Tomasz
Spaliński

 

Maksym Zajączkiewicz

 

Muzyka klawesynowa w Gdańsku do 1700 roku. Próba rekonstrukcji repertuaru oraz oceny jego wartości wyrazowych

Prof. dr hab. Małgorzata Skotnicka

 

Daniel Ziomko

 

Aspekty wykonawcze niewydanych drukiem sonat fortepianowych Konrada Pałubickiego, Ewy Synowiec i Władysława Walentynowicza

Prof. dr hab. Waldemar
Wojtal

 

dyscyplina: sztuki muzyczne
w zakresie: wokalistyki

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRACY

PROMOTOR

 

Liang Yu
(niebecny)

Romanze I (1838) oraz Romanze II (1845) Giuseppe Verdiego jako genialny przykład jedności słowa i muzyki. Wyzwania związane z interpretacją kameralnej formy wokalnej.

 

Dr hab. Robert Kaczorowski

 

Janusz Lewandowski

 

Komplementarność słowa
i muzyki, czyli recepcja twórczości W.A. Mozarta na tle aspektów interpretacyjnych
i wykonawczych partii Don Alfonso w operze Così fan tutte. Rekonesans badawczy.

Dr hab. Joanna
Tylkowska-Drożdżdyscyplina: sztuki muzyczne
w zakresie: dyrygentury

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRACY

PROMOTOR

Agnieszka Długołęcka-Kuraś

* rozprawa doktorska z wyróżnieniem

Aspekty wykonawcze i rola partii chóru dziecięcego w wokalno-instrumentalnych dziełach scenicznych

Prof. dr hab. Waldemar
Górski

 

Kaja Potrzebska

 

Inspiracje kujawskim obrzędem weselnym w twórczości chóralnej a cappella kompozytorów regionu Kujaw

Prof. dr hab. Marek Rocławski

Marek Rogalski

 

Ekspresja w mszach chóralnych epoki renesansu i współczesności inspirowanych francuskim chanson Ung gay bergier Thomasa Crecquillona

Prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska

 

Kamil Szafran

 

Twórczość chóralna Andrzeja Cwojdzińskiego do słów poetów polskich – specyfika brzmienia i różnorodność problemów wykonawczych na przykładzie wybranych utworów

Prof. dr hab. Marek Rocławski

 

Tomasz Tokarczyk
(nieobecny)

Praca dyrygenta nad realizacją XX-wiecznego muzycznego dzieła scenicznego na przykładzie opery Sergiusza Prokofiewa Miłość do trzech pomarańczy

Prof. dr hab. Marcin
Nałęcz-Niesiołowski

 

 

dyscyplina: sztuki muzyczne
w zakresie: kompozycji

IMIĘ I NAZWISKO

TYTUŁ PRACY

PROMOTOR

Przemysław Szczotka

 

Symphony of the World
na orkiestrę kameralną, głosy wokalne, elektronikę i warstwę sceniczną

Prof. dr hab. Aleksander Lasoń

 

PROMOCJE HABILITACYJNE:

dyscyplina: sztuki muzyczne
w zakresie: instrumentalistyki

Tomasz Sowiński
(nieobecny)

Tomek Sowiński & Maciej Sikała „Amalgamation”

Anna Szarapka

 

Inspiracje religijne i sakralne w twórczości kompozytorów
Pomorza i Kujaw po 1945 roku oraz publikacja monografii
Władysław Walentynowicz – twórca, pedagog i organizator
życia muzycznego

 

W części artystycznej, wieńczącej Uroczyste Posiedzenie Senatu aMuz, wystąpił studencki duet fortepianowy Malwina Pakuła & Miłosz Koślak z klasy kameralistyki dr hab. Bogny Czerwińskiej-Szymuli. Duet ten niespełna miesiąc temu duet odniósł sukces, zdobywając II miejsce na II Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych "Duetissimo" w Krakowie. Artyści wykonali arię z Bachowskiej Kantaty Myśliwskiej, czyli Schafe können sicher weiden oraz Tańce węgierskie Johannesa Brahmsa nr 16 i 17, które pierwotnie zostały napisane przez kompozytora właśnie na duet fortepianowy.

Wydarzenie uświetniły chóry uczelniane pod dyr. dr Beaty Śnieg i zespół dęty pod dyr. dra Kamila Kruczkowskiego.


Uroczystość poprowadziła Marta Goluch.