We wtorek, 18 czerwca 2024 r., w siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku (ULO) odbyło się, podsumowujące kolejny rok szkolny, posiedzenie Rady Programowej szkoły powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego. Omówione zostały zrealizowane działania na rzecz szkoły i zaangażowanie Uczelni patronackich.

Po raz pierwszy w posiedzeniu rady uczestniczył prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz, JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, która w tym roku objęła szkołę swoim patronatem.

W spotkaniu udział wzięli również: dr hab. prof. UG Arnold Kłonczyński, prorektor UG, dr Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich PG, dr Piotr Szeląg, wiceprezes Pozytywnych Inicjatyw oraz dyrektor ULO Waldemar Kotowski.

Omówione zostały kwestie dotyczące funkcjonowania szkoły, osiągnięć uczniów i nauczycieli, realizowanej współpracy międzynarodowej, zajęć prowadzonych na uczelniach, czy też przez uczelnie, w których uczestniczyli uczniowie ULO. Przedstawione też zostały dalsze plany rozwoju placówki, w tym przede wszystkim, decyzja o powstaniu oddziałów dwujęzycznych, które rozpoczną swoje funkcjonowanie od 1 września 2024 roku. Szkoła oficjalnie zmieni swoją nazwę od nowego roku szkolnego na: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Pawła Adamowicza w Gdańsku.

Przedstawione też zostały wyniki badania jakości pracy szkoły, które zostały wykonane w ostatnich miesiącach, a które wskazały między innymi, że wśród kryteriów wyboru szkoły respondenci wskazali atmosferę, szacunek dla ucznia, tolerancję, poziom nauczania i przygotowania do matury oraz współpracę z uczelniami.

Uczestnicy spotkania podkreślili, że mimo, iż ULO jest młodą szkołą, to dynamicznie się rozwija i daje uczniom bardzo dobre warunki i możliwości rozwoju, stając się przez to ważnym punktem na mapie pomorskiej edukacji. Nadchodzące lata powinny przynieść kolejne sukcesy.