Droga Studentko, Drogi Studencie!

 

Chciał(a)byś wziąć udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach i/lub konferencjach, ale ogranicza Cię brak środków na sfinansowanie tego planu?

aMuz ogłasza nabór zgłoszeń z propozycjami udziału studentek i studentów naszej uczelni w międzynarodowych konkursach i/lub konferencjach. Zgłoszenia mogą składać osoby indywidualne lub zespoły, które planują uczestniczyć w międzynarodowych konkursach i/lub konferencjach odbywających się w terminie do 30 listopada 2025 roku. Komisja powołana przez Rektora aMuz oceni złożone propozycje oraz dokona wyboru tych, które staną się przedmiotem wniosku o dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”.

 

Kto może wziąć udział w naborze?

Osoba, która:

  1. w momencie udziału w międzynarodowym konkursie i/lub konferencji jest studentem aMuz studiów I lub II stopnia;
  2. posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
  3. posiada pozytywną opinię pedagoga prowadzącego na temat dotychczasowej aktywności artystycznej i naukowej. Opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenia studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobywać wyróżnienia na konferencjach naukowych.

Co można sfinansować?

  1. koszty kursów, szkoleń lub innych form wsparcia niezbędnych do przygotowania studenta/studentki lub zespołu do udziału w międzynarodowych konkursach i/lub konferencjach.
  2. koszty uczestnictwa w międzynarodowych konkursach i/lub konferencjach (m.in. koszty podróży, zakwaterowania, opłaty za uczestnictwo, ubezpieczenia);
  3. koszty przygotowania do udziału w konkursach i/lub konferencjach (np. koszty niezbędnych nagrań, prób itp.);
  4. zakup materiałów i usług niezbędnych w procesie przygotowania do udziału w międzynarodowych konkursach i/lub konferencjach.

Jeśli jesteś zainteresowany zapoznaj się z Regulaminem i wypełnij Formularz online.

Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca 2024 roku.

 

Informacji o naborze udziela:

Dorota Hryniewicz, Starszy specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych i krajowych

pok. 415, budynek czerwony

telefon: 58 3009 245

e-mail: d.hryniewicz@amuz.gda.pl


Regulamin

Formularz online

Wzór oświadczenia lektora o poziomie znajomości języka obcego