Katedra Instrumentów Dętych Drewnianych i Perkusji Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają do udziału w drugiej edycji sesji naukowej „Instrumenty Dęte Drewniane: historia – praktyka – dydaktyka”. Odbędzie się ona w dn. 20–21.10.2023 r. Wydarzenie przeprowadzone zostanie w formie hybrydowej (stacjonarnie i on-line w przypadku wykładów i referatów). Adresatem są wykładowcy akademiccy różnych specjalności (instrumentaliści, teoretycy muzyki, muzykolodzy), muzycy-praktycy, doktoranci i nauczyciele, którzy chcą zaprezentować swoje badania lub refleksje w jednym z trzech paneli:

  • twórczość na instrumenty dęte drewniane w ujęciu dziejowym, włączają także budownictwo instrumentów i instrumenty dawne;
  • praktykę wykonawczą, technikę gry i tzw. wykonawstwo historycznie zorientowane;
  • nauczanie gry na instrumentach dętych drewnianych.

Rejestracja prelegentów możliwa jest do 10 października 2023 r. przez formularz. Należy podać imię i nazwisko referenta, tytuł wystąpienia, jednostkę zatrudniającą lub miejsce studiów doktoranckich oraz przesłać streszczenie w języku polskim (do 250 słów), które zostanie opublikowane w Księdze Abstraktów. Samo wystąpienie powinno trwać nie więcej niż 20 min. Po każdym referacie przewidziany jest czas na zadawanie pytań lub krótką dyskusję. Jednocześnie organizatory zastrzegają sobie możliwość odrzucenia prezentacji bez podania przyczyny.

Za czynny udział w wydarzeniu obowiązuje OPŁATA KONFERENCYJNA:

  • 100 PLN – wysokość opłaty pełnej;
  • 50 PLN – wysokość opłaty ulgowej (studenci, doktoranci);
  • pracownicy, doktoranci i studenci Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz zaproszeni goście – bezpłatny udział.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto uczelni: Santander, nr 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764 z dopiskiem „Instrumenty Dęte Drewniane: historia – praktyka – dydaktyka” w terminie określonym przez organizatorów po zaakceptowaniu zgłoszenia.

 

Prelegenci będą mogli przesłać swoje referaty do publikacji, której wydanie w formie drukowanej i e-booka planowane jest do końca 2024 r. Osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie muszą to zadeklarować oraz wysłać pełny tekst do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z wytycznymi. Przede wszystkim powinien być oryginalny i nie mógł zostać wcześniej opublikowany w części lub w całości. Nie może też przekroczyć 40 tys. znaków razem z bibliografią. Powinien zawierać bibliografię cytowaną, notę biograficzną w j. polskim (do 150 słów), abstrakt w j. polskim i j. angielskim (do 250 słów) oraz słowa kluczowe w j. polskim i j. angielskim (od 3 do 6). Nota biograficzna powinna zawierać afiliację autora/autorów, adres e-mail, nr ORCID ID (jeśli autor posiada).

Instrukcja wydawnicza do przygotowania tekstu znajduje się na stronie Wydawnictwa pod linkiem: https://amuz.gda.pl/akademia/biuro-ds-nauki-rozwoju-kadr-i-wydawnictwa/wydawnictwo,79

Uczestnictwo bierne jest bezpłatne, ale należy je zgłosić przez formularz, nie później jednak niż do 15 października 2023 r. W takim przypadku istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w sesji jako słuchacz.

Sesji towarzyszyć będą koncerty i warsztat z psychologiem dotyczący tremy, które obędą się w Auli i Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Stanisław Moniuszki w Gdańsku. Przewidujemy wystąpienie m.in. uczniów zaprzyjaźnionych i zaproszonych szkół muzycznych.

Wszelkie pytania oraz teksty prosimy wysyłać w formie mailowej na adres: m.pachowicz@amuz.gda.pl.

 

Kierownik naukowy i koordynator wydarzenia:

dr Mirosław Pachowicz

Opieka merytoryczna:

dr hab. Monika Karwaszewska

Organizator:

Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji