Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Gdańsku ogłasza nabór tekstów do monografii zbiorowej z cyklu Musica sacra pt. „Chóralne oblicza sacrum”.

Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do końca roku 2023 r., w formie drukowanej i e-booka.

Do tekstu należy załączyć:

  • Notę biograficzną (do 150 słów)
  • Afiliację autora /autorów
  • ORCID iD (jeśli autor posiada)
  • Streszczenie w języku angielskim (do 250 słów)
  • Bibliografię cytowaną
  • Słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (od 3 do 5)

Materiały należy przesłać na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl w terminie do 5 września 2023 r.