en 中文

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ogłasza nabór tekstów naukowych do publikacji w recenzowanej monografii zbiorowej "Musica sacra" nt. Biblia i muzyka – źródło inspiracji. Zakres tematyczny tekstów powinien dotyczyć biblijnych inspiracji w muzyce, zarówno w aspekcie teologicznym, kulturowym, historycznym, jak i muzykologicznym.

W dniach 4-5 lutego 2021 roku odbywał się pod hasłem: „Kościół, muzyka — teksty i konteksty” Międzynarodowy Kongres o Muzyce, zorganizowany przez Papieską Radę Kultury. W swoim wystąpieniu do uczestników kongresu papież Franciszek zwrócił uwagę na Biblię jako źródło inspiracji artystycznych, a zwłaszcza najważniejszy „kontekst” dla muzyki sakralnej. Pismo święte stanowi szczególny przekaz pamięci pokoleniowej, w którym zawarte są nie tylko treści religijne, ale także wartości, mające fundamentalne znaczenie dla kulturowego dziedzictwa ludzkości. Biblia jest swoistym kodem kulturowym, czyli niezwykle istotnym punktem odniesienia dla sztuki muzycznej. Świadczą o tym niezliczone arcydzieła, których twórcy, szukając piękna, prawdy i dobra, czerpali natchnienie ze Słowa Bożego. Temu zagadnieniu poświęcona będzie siedemnasta monografia naukowa z cyklu „Musica sacra”, zatytułowana: „Biblia i muzyka – źródło inspiracji”.

 

Zgłaszany do publikacji tekst powinien być oryginalny i nie może być wcześniej opublikowany w części lub w całości.

Monografia zostanie wydana w roku 2021.

Prosimy o nadsyłanie tekstów do dnia 10 sierpnia 2021 na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl. Instrukcja wydawnicza do przygotowania tekstu znajduje się na stronie Wydawnictwa pod linkiem: https://amuz.gda.pl/akademia/biuro-ds-nauki-rozwoju-kadr-i-wydawnictwa/wydawnictwo,79

Tekst powinien zawierać notę biograficzną w j. pol. (do 150 słów),  abstrakt w j. ang. (do 250 słów), oraz słowa kluczowe w j. pol. (od 3 do 6).