Nabór tekstów do publikacji Duet fortepianowy. Analiza | Metodyka | Praktyka

Uprzejmie informujemy, że Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki ogłasza nabór tekstów do monografii zbiorowej pt. Duet fortepianowy. Analiza | Metodyka | Praktyka. Recenzowana książka zostanie wydana przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku do dnia 30 października 2023 r., w formie drukowanej i e-booka.

Do tekstu należy załączyć:

 • Notę biograficzną (do 150 słów)
 • Afiliację autora /autorów
 • ORCID iD (jeśli autor posiada)
 • Streszczenie (do 250 słów)
 • Bibliografię cytowaną
 • Słowa kluczowe (od 3 do 5)

Materiały należy przesłać na adres m.karwaszewska@amuz.gda.pl w terminie do 20 czerwca 2023 r.


Call for Papers – Piano Duet. Analysis | Methodology | Practice

 

We would like to kindly inform you that the Publishing House of the Stanisław Moniuszko Academy of Music announces a call for texts for a collective monograph entitled Piano Duet. Analysis | Methodology | Practice. The reviewed book will be published by the Publishing House of the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk by 30 October 2023, in print and e-book form.

The text should be accompanied by:

 • A biographical note (up to 150 words)
 • Author(s) affiliation
 • ORCID iD (if the author has one)
 • Abstract (up to 250 words)
 • A cited bibliography
 • Keywords (3 to 5)

Submissions should be sent to m.karwaszewska@amuz.gda.pl by 20 June 2023 r.