Rozpoczynamy nabór na VIII edycję studiów podyplomowych Arteterapia

 

Arteterapia to studia podyplomowe prowadzone przy współudziale trzech gdańskich Uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Arteterapia, czyli terapia przez sztukę nie jest zjawiskiem nowym. Wręcz przeciwnie, ślady łączenia różnych form sztuki z oddziaływaniami leczniczymi można znaleźć już w starożytności. Są kraje i miejsca na świecie, a także w Polsce, gdzie arteterapię stosuje się dość powszechnie. W Stanach Zjednoczonych arteterapeuta jest osobnym zawodem ludzi profesjonalnie do tego przygotowanych.

Zajęcia, które proponujemy, odbywać się będą w systemie weekendowym (soboty, niedziele), zwykle dwa, niekiedy trzy razy w miesiącu, po 10 godzin wykładowych dziennie. Całość obejmuje dwa semestry, w sumie 400 godzin. Pierwszy semestr (październik – styczeń) poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym z zakresu psychologii, historii sztuki, analizy dzieła sztuki, teorii i filozofii sztuki, antropologii kultury, socjologii sztuki, elementów teatru, filmu, dramy, a także wykorzystanie muzyki w terapii, metod muzykoterapeutycznych, ekspresji dziecięcej a także różnym formom i różnym zastosowaniom praktycznym arteterapii. Drugi semestr (luty – czerwiec), w całości poświęcony jest zajęciom praktycznym.

Planujemy formę mieszaną prowadzenia zajęć. Pierwszy semestr poświęcony zagadnieniom teoretycznym prowadzony będzie w systemie online. Zajęcia praktyczne drugiego semestru (malarstwo, rzeźba, projektowanie przestrzenne, rytmika, taniec, muzykoterapia) będą się odbywały bezpośrednio w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej. Prowadzącymi zajęcia są przede wszystkim pracownicy naukowo-dydaktyczni wymienionych Uczelni, a także praktycy, czyli osoby z certyfikatami arteterapeuty. Niektóre zajęcia praktyczne prowadzone będą w mniejszych grupach

Ukończenie tak zaprogramowanych studiów podyplomowych da naszym absolwentom solidne podstawy teoretyczne i praktyczne do ubiegania się o certyfikat w zakresie arteterapii, a zatem ukończenie tych studiów nie jest jednoznaczne z uzyskaniem certyfikatu (nie mamy takich uprawnień), ale umożliwia podjęcia pracy jako arteterapeuta z szansą ubiegania się o certyfikat w tym zakresie, w określonych instytucjach i gremiach posiadających uprawnienia w tym zakresie.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu tych studiów. Szczególnie trudną była VII edycja. Powodem dużych utrudnień była pandemia, która zaskoczyła nas w semestrze zajęć praktycznych. Niestety, część z nich musiała być prowadzona zdalnie, co było ogromnym utrudnieniem i stratą, zwłaszcza dla słuchaczy. Niemniej program studiów został wykonany w całości.

Po zakończeniu drugiego semestru odbędzie się egzamin, który będzie polegał na pisemnym przedstawieniu swoich refleksji związanych z tymi studiami, w formie krótkiego eseju. Praktyczną część zajęć zalicza każdy z prowadzących zajęcia po ich zakończeniu. Absolwenci, którzy pomyślnie zakończą edukację otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wraz z oficjalnym suplementem zawierającym nazwiska wszystkich prowadzących poszczególne zajęcia oraz godzinowy wykaz wszystkich przedmiotów teoretycznych, jak i szczegółowy opis zajęć praktycznych wraz z ocenami osób prowadzących określone zajęcia.

 

Do kogo skierowana jest ta oferta?

Adresatami tej oferty mogą być absolwenci psychologii, lekarze, absolwenci wyższych szkół artystycznych, absolwenci pedagogiki, nauczyciele, pielęgniarki oraz absolwenci innych kierunków studiów, którzy widzieliby siebie również w takiej roli (w ramach realizacji „niespełnionych marzeń”). Warunkiem istotnym i koniecznym jest posiadanie dyplomu wyższej uczelni (wystarczy licencjat).

Koszt dwusemestralnych studiów podyplomowych wynosi 8000 zł (4000 zł/semestr). Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem każdego semestru (I ratę do 30 września 2024 r., II ratę do 31 stycznia 2025 r.). W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na bardziej dogodne, dla słuchacza, raty.

 

Jako organizatorzy studiów zwracamy się do potencjalnych kandydatów z ogromną prośbą. Bardzo prosimy, by przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu tych studiów dobrze się zastanowić. Mieliśmy przykre doświadczenia z tego powodu. Po minięciu terminu naboru, kilka osób, w ostatniej chwili zrezygnowało, co uniemożliwiło nam rozpoczęcie edycji. To było z kolei ogromnym rozczarowaniem dla osób, które były zdeterminowane i bardzo zależało im na ukończeniu tych studiów. A zatem ogromna prośba o przemyślaną decyzję.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywać się będzie na podstawie określonych dokumentów (wykaz dokumentów poniżej):

 1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (wg wzoru na stronie GUMed),
 2. kwestionariusz osobowy (wg wzoru), z naklejonym zdjęciem,
 3. odpis dyplomu/poświadczona kserokopia ukończenia studiów wyższych.

Termin składania dokumentów – do 31 lipca 2024 r.

 

Dokumenty należy:

 1. przesłać mailowo na adres: aniela.zakidalska@gumed.edu.pl

  LUB
 2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
  80-210 Gdańsk

  z dopiskiem:
  (studia podyplomowe Arteterapia)

  LUB
 3. przynieść osobiście pod adres:

  Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. Dębinki, budynek nr 13, pokój 20


  Dodatkowe informacje: tel. 58 349 10 73
  arteterapia.gumed.edu.pl

 

dr hab. Bogusław Borys

kierownik studiów podyplomowych Arteterapia