Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży wraz z gospodarzem konkursu Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

 

ogłasza

 

KONKURS O LAUR CZERWONEJ RÓŻY 2024 na najlepszego studenta i koło naukowe województwa pomorskiego.

 


Regulamin Konkursu:

Formularze zgłoszeniowe:

NAGRODY:

Nagrodami w Konkursie są:

  • w kategorii „najlepszy student” – samochód osobowy,
  • w kategorii „najlepsze koło naukowe” – kwota 15.000 zł,
  • nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne.

HARMONOGRAM:

Etap uczelniany w aMuz:

  • do 1 kwietnia 2024 (poniedziałek) do godziny 10:00 – zgłoszenia kandydatów indywidualnych w kategoriach „najlepszy student” oraz w kategorii „najlepsze koło naukowe”. Zgłoszenia, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu, należy złożyć w Biurze Rektora aMuz. Wyboru uczestników Konkursu – reprezentantów naszej uczelni dokona Komisja powołana przez JM Rektora.

Etap główny – międzyuczelniany i Gala Konkursu (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku):

  • 13 maja 2024 r. (poniedziałek) – publiczna prezentacja kandydatów,
  • 17 maja 2024 r. (piątek) – zamknięte posiedzenie Kapituły Konkursu, 
  • 19 maja 2024 r. (niedziela) – uroczysta Gala Konkursu.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego
czerwonaroza.org.pl

GOSPODARZ KONKURSU W 2024 R.:

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku