en 中文

Stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dla studentów i młodych naukowców 2021


Informacje o stypendiach oraz wzór wniosku są dostępne na stronie aMuz oraz na stronie www.gov.pl.


Termin przyjmowania wypełnionych wniosków o przyznanie stypendium dla studenta przez Biuro Rektora: do 20 września 2021 r. do godz. 12:00.
Termin złożenia przez Rektora wniosków o przyznanie stypendium dla studentów: do 15 października 2021 r. 


Termin przyjmowania wypełnionych wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca przez Biuro ds. Nauki, Kadr i Wydawnictwa: do 25 października 2021 r. 
Termin złożenia wniosków przez Rektora o przyznanie stypendium dla wybitnego młodego naukowca: do 31 grudnia 2021 r.


Wnioski stypendialne

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami można:

  • złożyć osobiście (przy zachowaniu obowiązujących zasad reżimu sanitarnego, po wcześniejszym mailowym umówieniu się z pracownikiem Biura Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki);
  • przesłać listownie na adres Akademii z dopiskiem "Biuro Działu Nauczania Wydziału Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki";
  • złożyć przez ePUAP (wystarczy założyć Profil Zaufany. Taką możliwość oferuje wiele banków, nie trzeba nawet wychodzić z domu. Gdy mamy już założony Profil Zaufany wchodzimy w ePUAP i w prawym górnym roku klikamy „Zaloguj się”, wybieramy Profil Zaufania, a potem nasz bank. Po zalogowaniu się, w Katalogu spraw / Sprawy ogólne, wybieramy „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” i klikamy „Załatw sprawę”. Teraz wystarczy już tylko wypełnić rubryki).

DODATKOWE INFORMACJE, NOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM ORAZ NOWE WZORY DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE STYPENDIA.