Ogłaszamy dodatkową rekrutację na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr drugi 2022/2023 – termin składania aplikacji mija 6 października 2022 r.