Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej
na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu

kierownik artystyczny zespołu:
dr hab. Sławomir Bronk
e-mail: s.bronk@amuz.gda.pl

 

Schola Cantorum Katedry Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Gdańsku to zespół studencki specjalizujący się w promowaniu literatury wokalnej i wokalno-instrumentalnej wczesnych epok muzycznych. Szczególne zainteresowanie zespół skupia na interpretacji semiologicznej śpiewów chorału gregoriańskiego, które prezentuje podczas Liturgii oraz koncertów-misteriów w kościołach Gdańska i okolic. Zespół koncertował podczas licznych festiwali zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.: na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej, Adwentowej i Bożonarodzeniowej w Kownie (srebrne pasmo, 2015), 52. Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (2017), 65. Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo (II miejsce w kategorii chorału gregoriańskiego, 2017).